23. juni 2024
Skov plantning

Tre nye folkeskove skal nu rejses i kommunen. Foto: Holbæk Kommune.

Kommunelbestyrelsen vedtog på sit møde onsdag, at etablere tre nye folkeskove på kommunal jord ved Knabstrup, Tuse og Ll. Grandløse.

De tre skove vil tilsammen få et areal på 12 hektar.

-Dette er endnu et skridt i vores bestræbelse på at skabe mere biodiversitet i Holbæk Kommune. Selvom vi som kommune ikke ejer meget jord, så skal vi gå foran og rejse skov, hvor det er muligt. Det kan forhåbentlig også inspirere andre til at gøre det samme. Derfor arbejder vi også målrettet på at øge kendskabet til muligheden, og i løbet af i år vil vi lancere en informationskampagne målrettet lodsejere med arealer over to hektar. For det er blevet lettere at få tilskud til skovrejsning, og ofte skal lodsejeren kun “betale” med den jord, der plantes på, fortæller Karen Thestrup Clausen, der er formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune.

Hun tilføjer, at hun også gerne ser, at de forskellige lokalfora påtager sig en dialogrolle ift. private lodsejere, hvor fx en nabolodsejer måske kan have interesse i at gå sammen med kommunen, så skovarealet kan blive større. Derudover ser udvalgsformanden også gerne, at private skovejere omdanner deres nuværende skove til fredskove, der betyder, at skoven vil beskyttet mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.v.

Det er ideen, at skovene skal have status af fredskov og bestå af blandet løvskov med udelukkende hjemmehørende arter, hvor dyr, insekter og mennesker vil kunne finde nødder, bær og blomster. Der vil være offentlig adgang i skovene.

Når de tre nye skovrejsninger er gennemført, har Holbæk Kommune rejst i alt 42 hektar ny kommunal skov, siden kommunen begyndte på det i 2021. På privat jord er der de seneste godt fem år rejst 121 hektar skov.  Der er dog fortsat et godt stykke til de i alt 500 hektar skov, som er målsætningen inden 2030.  Og endnu længere til de 2.900 hektar skov, som skal være rejst i kommunen inden 2050.

Det er ideen, at skovene skal have status af  fredskov og bestå af blandet løvskov med udelukkende hjemmehørende arter, hvor dyr, insekter og mennesker vil kunne finde nødder, bær og blomster. Der vil være offentlig adgang i skovene.

Fakta om Folkeskovene

Knabstrup Folkeskov

Nordvest for det kommende bofællesskab, Alkes Have, ligger en mark. Her kan der rejses ca. 3 ha. skov på markens nordligste del, som ikke er omfattet af lokalplan. Marken har været bortforpagtet, men forpagtningen udløb med udgangen af 2023.

Kommunen er i dialog med en gruppe borgere om projektet. Borgerne er særligt optaget af stier, et

udsigtspunkt og at skabe et område i skoven, hvor borgerne selv kan plante fx frugttræer. Skoven vil ligge i sammenhæng med den del af Alkes Have, der er udlagt til rekreativt område. Der vil således være en fin overgang fra det bebyggede areal over dette område til den nye folkeskov, og der vil være offentlig adgang denne vej fra byen.

Tuse Folkeskov

Kommunen erhvervede i 2022 en landbrugsejendom, Butterupvej 48, som er beliggende på begge sider af Butterupvej, med henblik på, at ejendommen med tiden skal indgå i en kommende Tuse-Butterup Naturpark. Siden har kommunen frasolgt bygningerne med 2 ha. jord.

Selv om skoven bliver lille, vil den skabe sammenhæng mellem en mose øst for området og en lille skov mod nord. Sammen med disse vil den udgøre et samlet naturområde på ca. 10 ha. Der er dialog med Tuse Lokalforum om skovrejsningen.

Grandløse Folkeskov

Arealet er et ca. 7 ha stort kommunalt ejet landbrugsareal, som Oplevelsescenter Nyvang igennem en årrække har haft brugsretten til og har haft bortforpagtet. Marken er beliggende langs den blinde del af Oldvejen. Overfor marken ligger den sydligste del af Holbæk Fælled, et område, som i fremtiden vil blive indhegnet og fungere som hundeskov. Da der vil være mulighed for at parkere ved den kommende hundeskov, vil en kommende trampesti rundt i den nye folkeskov kunne udgå fra samme sted.

Da skoven rejses ved siden af Oplevelsescenter Nyvang, vil det være oplagt, at der samarbejdes om indretning af skoven. Der har været en indledende dialog om dette. Der vil desuden være dialog med Vipperød Lokalforum.

Kilde: Holbæk Kommune

Leave a Reply