18. juni 2024

Foto: Kaare Dybvad (CC BY-SA 3.0)

Boligområdet Grønneparken er fortsat at finde på Social-, Bolig- og Ældreministeriets liste over forebyggelsesområder.

Ministeriets offentliggjorde fredag de seneste lister over udsatte boligområder og parallelsamfund samt omdannelses- og forebyggelsesområder.

Grønneparken, der også er kendt som Vangkvarteret, opfylder tre af kravene for at blive opført på listen over forebyggelsesområder, nemlig, at mere end 30 procent er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande  og andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 30 pct. (toårigt gennemsnit), samt at den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 65 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. For Grønneparken gælder det, at 54,1 pct. af beboerne er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og 33,5 pct. af beboerne er udenfor arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet samt at 67,7 pct af Grønneparkens skattepligtige beboere i alderen 15-64 år, som ikke er under uddannelse,  har en bruttoindkomst som er mindre end 65 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Et andet af Holbæks store almene boligområder, Ladegårdsparken, var sidste år også på listen over forebyggelsesområder.

Men på den seneste liste fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet er Ladegårdsparken fjernet.

Fakta: Forebyggelsesområde

Et forebyggelsesområde er et  almen boligområde  med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af invanderer og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 30 pct. og hvor mindst to af følgende kriterer er opfyldt:

Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 30 pct. (toårigt gennemsnit)
Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 2 gange landsgennemsnittet (toårigt gennemsnit)
Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 65 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kilde: Social-, Bolig- og Ældreministeriet.