23. juni 2024
man and woman near table

Arkivfoto: fauxels

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit seneste møde, at samarbejdet med Holbæk Erhvervsforum skal fortsætte og i den forbindelse har man vedtaget en ny rammeaftale, der strækker sig fra januar 2024 til december 2027.

I den forbindelse indføres der et nyt tiltag med indgåelse af årlige aftaler, hvor det fastlægges hvilke indsatser, der skal prioriteres det kommende år. Det skal sikre fleksibilitet og tilpasningsmulighederog imødekomme skiftende behov i det lokale erhvervsliv.

Aftalen er baseret på tidligere samarbejdsaftaler mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune, der har haft som mål at skabe vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv. Den nye aftale fokuserer derfor på to hovedtemaer: Erhvervsservice og Erhvervsudvikling.

Holbæk Erhvervsforum fungerer som en forlænget arm for kommunen og tilbyder rådgivning til alle virksomheder og iværksættere i kommunen. F.eks. møder for at afklare virksomhedernes behov, assistance ved generationsskifte eller udvidelse. Aftalen understreger vigtigheden af at henvise virksomheder til andre aktører, der kan yde yderligere støtte.

Et andet tema for Holbæk Erhversforum er den mere generelle og brede indsats for erhvervslivets vilkår og udviklingsmuligheder. Det kan f.eks. handle om udpegning af de rette erhvervsarealer, eller behov for hjælp til omstilling til en mere bæredygtig produktion.

Det er kommunalbestyrelses forventning, at aftalen styrker samarbejdet mellem kommunen og Holbæk Erhvervsforum og skaber en solid ramme for erhvervsfremmeindsatsen i Holbæk Kommune.

Beløbet til Holbæk Erhvervsforum udgør 4,35 mio. kr. i 2024 og vil blive justeret årligt i henhold til KL’s relevante pris- og lønregulering. Holbæk Byforum og ErhvervsUdviklingsRådet skal også fortsat spille en rolle i kommunens indsats for at skabe levende handelsbyer og fremme erhvervsudvikling.