24. juni 2024

Foto: Google Streetview.

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Ny Holbæk, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om Budget 2024-2027– her kan du læse hvad partierne udtaler om aftalen i en pressemeddelelse.

Camilla Hove Lund, Venstre:

”Med så lille et politisk råderum, der har været i dette budgetoplæg, er Venstre særlig glad for, at der er fundet plads til at prioritere indsatser på socialområdet. At vi kan prioritere erhvervsområdet og ikke mindst, at vi fortsat kan prioritere kultur- og fritidsområdet både i Holbæk by og lokalområderne.”

Kurt Næsted, Det Konservative Folkeparti:

”Den Konservative Gruppe glæder sig over igen i år at være med i budgetaftalen. Private aktører er vigtige medspillere i den kommunale opgaveløsning, og det glæder os, at den erkendelse breder sig. Vi har været medvirkende til, at en lang række forringelser på velfærdsområdet er undgået. Samtidig støtter vi op om de store investeringer på anlægsområdet, som er gode investeringer for fremtiden. Imidlertid må vi også erkende, at hvis vi ikke havde kæmpet og været opmærksomme, så var aftaler fra Budget 2023 skubbet flere år, hvilket vi med denne aftale har prøvet at sikre ikke sker.”

Emrah Tuncer, Radikale Venstre:

”Radikale Venstre gik til valg på flere investeringer i forebyggende foranstaltninger, flere sagsbehandlere på børnespecialområdet og på at få socialrådgivere tættere på vores dagtilbud og skoler. Derfor glæder jeg mig over, at vi har fjernet flere spareforslag på de forebyggende indsatser, at vi investerer 3 millioner i flere sagsbehandlere og 2,8 millioner i fremskudt indsats, og at vi nu endelig sætter fokus på de kommunale medarbejders arbejdsmiljø og trivsel. Ydermere glæder jeg mig over, at vi på anlægssiden prioriterer en kunstgræsbane i Jyderup, og at vi endelig får renoveret Bjergmarkskolen.”

John Harpøth, Ny Holbæk:

”Ny Holbæk ser et budget, som slet ikke er så ringe i forhold til de mange besparelser, som der var lagt op til. Vi er meget tilfredse med de mange tilbagerulninger på ældre- og sundhedsområdet. Det giver tryghed for borgerne og vores personale. Det er også vigtigt med tilførslen af midler til genoptræningscentret, som har en så vigtig opgave med at få borgere på ret køl igen. Og ikke mindst, at vi sammen i Kommunalbestyrelsen vil vores kommune på bedste vis.”

Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten:

”Mette Frederiksens regering har tilsyneladende råd til skattelettelser til de rige, men ikke til at sikre kommunernes mulighed for at opretholde en ordentlig velfærd. Ud fra de rammer, der er givet, har Enhedslisten søgt at sikre færrest mulige forringelser for de svageste borgere. Det er dog glædeligt, at den øvrige kommunalbestyrelse nu erkender, at servicerammen ikke er en lov, og derfor er med på, at vi overskrider den med 10 millioner kroner.”

Jesper Hartøft, Socialistisk Folkeparti:

”SF har gjort sit ståsted klart tidligt i budgetbehandlingen. Det altafgørende fokus for SF i budgetforhandlingerne har været at få fjernet besparelser på tilbud og indsatser for særligt udsatte børn, unge og ældre borgere. SF ønsker en mere fleksibel budgetlov. Servicerammerne låser for de økonomiske muligheder i kommunen. Vi har behandlet et stramt budget, hvor SF bifalder et bredt politisk samarbejde om at stå sammen om de mest sårbare borgere.”

Borgmester Lars  Qvist, Socialdemokratiet udtaler sig i artiklen Partier enige om budgetaftale

Læs også: Partier enige om budgetaftale