22. juli 2024
grayscale photo of a person wearing ring

Arkivfoto: Pexels.com

Udvalget for Ældre og Sundhed har på baggrund af erfaringerne fra et pilotprojekt med faste selvstyrende teams hjemmeplejedistrikterne Mårsø og Regstrup besluttet, at udrulle faste selvstyrende teams til den resterende del af hjemmeplejen.

Udvalgets formand, John Harpøth, har en forventning om, at det vil blive en gevinst i hjemmeplejen på længere sigt.

-Vurderingen af pilotprojektet i Mårsø og Regstrup er, at samarbejdet i hjemmeplejen er styrket, og der er en øget tilfredshed og ansvarsfølelse i personalegrupperne ved at arbejde i mindre teams. Der er også indikationer på, at hjælpen hos borgerne og mulighederne for at arbejde rehabiliterende er blevet bedre. Samlet set peger forsøget dermed på, at vores medarbejdere går endnu gladere på arbejde og oplever mere tilfredse borgere. Jeg tror på, at det er den rigtige vej at gå, for at hjemmeplejen kan give vores borgere en bedre pleje og øget livsglæde samtidig med, at vi bliver en mere attraktiv arbejdsplads og skaber mere arbejdsglæde, fortæller John Harpøth.

Med faste selvstyrende teams skulle det også blive nemmere, at sikre, en højere grad af medarbejderkontinuitet hos borgeren.

-Hidtil har de ældre til tider oplevet, at de skal lære en ny medarbejder at kende, når det banker på døren. Det stjæler noget af den tid, som medarbejderne ellers skulle bruge på at pleje de ældre. Gevinsten ved faste selvstyrende teams er, at vores medarbejdere i højere grad kan fokusere og følge op på den pleje, som den enkelte ældre har behov for. Medarbejderne kan bringe deres faglighed og kendskab til den enkelte ældre mere i spil. Det giver øget trivsel, og erfaringerne fra andre kommuner peger også på et lavere sygefravær blandt medarbejderne, fortæller John Harpøth, der håber, at faste selvstyrende teams også kan være med til løse op for den udfordring, som der er med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på ældreområdet.

Holbæk Kommune påbegynder udrulningen af faste selvstyrende teams i de øvrige hjemmeplejedistrikter fra 1. kvartal af 2024 med et mindre antal distrikter ad gangen.