24. juni 2024

Billede af <a href="https://pixabay.com/da/users/sabinevanerp-2145163/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3190629">Sabine van Erp</a> fra <a href="https://pixabay.com/da/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3190629">Pixabay</a>

For at kunne rekruttere og fastholde elever fra social- og sundhedsuddannelserne i fremtiden, har Udvalget for Ældre og Sundhed besluttet, at der skal udbetales elevløn under grundforløb 2 til elever under 25 år.

Holbæk Kommune har en årlig ambition om at ansætte 74 social- og sundhedsassistentelever (SSA-elever) og 37 social- og sundhedshjælperelever (SSH-elever). I de senere år har det dog været svært at rekruttere det ønskede antal elever fra uddannelserne. Derfor har Udvalget for Ældre og Sundhed besluttet, at der skal betales elevløn til elever under 25 år under deres grundforløb.

-Vi ved, at rimelig elevløn betyder noget for de elever, der søger vores elevstillinger. Derfor har vi besluttet at ændre praksis, så vi kan tiltrække flere kvalificerede ansøgere. For de SSH-elever, der er fyldt 25 år under grundforløb 2, har vi her fra medio 2023 tilbudt dem løn under grundforløbet. Nu kan de SSH- og SSA-elever, der er under 25 år på grundforløb 2, også få løn, og det vil forhåbentlig øge tilgangen af elever, fortæller John Harpøth, der er formand for Udvalget for Ældre og Sundhed.

Udgiften til elevløn til SSA- og SSH-elever under 25 år på grundforløb 2 er 0,5 millioner kroner om året og skal finansieres af midler fra puljen til udmøntning af anbefalinger, som Partnerskabet om opgaver, rekruttering og fastholdelse på ældre- og sundhedsområdet har til rådighed. Her har elevområdet blandt andet været i fokus, og nogle af anbefalingerne omhandler forslag til indsatser for at rekruttere og fastholde elever.

-Det koster penge, men det er en nødvendig investering i fremtiden. Det er også dyrt for os ikke at gøre noget, da vi så mangler uddannet arbejdskraft og skal trække vikarer ind. Tiltaget skal derfor ses som ét af flere i vores rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, hvor vi håber, at det kan motivere flere til at gå i gang med uddannelsen. Alle kommuner kæmper med mangel på SOSU’er samtidig med, at vi ser ind i en fremtid med flere ældre og øget kompleksitet i ældreplejen. At rekruttere og fastholde social- og sundhedselever er helt centralt for, at vores ældrepleje kan have den kvalitet i fremtiden, som vi ønsker i Holbæk Kommune, fortæller John Harpøth.