25. februar 2024

Foto: Google Streetview

Det er ikke længere muligt, at bestille en pizza fra Domino’s.

Ejeren bag Domino’s Danmark, Domino’s Pizza Enterprise (DPE) valgte nemlig tirsdag, at lukke samtlige 27 butikker i Danmark – blandt dem butikken i Smedelundsgade.

Der er tale om en frivillig solvent likvidation, og formålet er at sikre den bedst mulige afvikling af selskabets aktiver og aktiviteter i Danmark.

Grunden til lukningen er, at det er ejerkredsens vurdering, at der ikke er det nødvendige forretningsmæssige grundlag til at fortsætte selskabets aktiviteter i Danmark.

Domino’s ansatte er orienteret om lukningen, og relevante interessenter vil modtage information om deres retmæssige krav i takt med at likvidationen skrider frem.