22. maj 2024

Fund af rester af sprøjtegifte har nu fået Region Sjælland til at indlede en stor undersøgelse af jorden under boligområdet Baggesens Have i Holbæk.

Det skriver tv2east.dk.

– Fundet blev gjort i jorden under en daginstitution i Holbæk, og Holbæk Kommune rakte derfor ud til os, som forvalter af jordforureningslovene i Region Sjælland, siger funktionschef i afdelingen for jordforurening og grundvandsbeskyttelse i Region Sjælland, Ane-Marie Westergaard til mediet.

Blandt stofferne i fundet var der grundstoffet arsen og rester af den frygtede gift DDT og dens nedbrydningsstof DDE. Begge stoffer kan sættes i forbindelse med sprøjtning af frugttræer.

Region Sjælland vil i næste måned tage jordprøver i området for at finde ud af hvor ubredt foureningen er.

Der har været afholdt informationsmøde for de berørte borgere den 11. maj.