24. juli 2024

Foto: Google Streetview.

Når borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (A) går på barsel overtager Socialdemokratiets politiske ordfører Lars Qvist midlertidigt posten.

Christina Krzyrosiak Hansen går på barsel med virkning fra og med den 8. juni, og udover en barselsvikar til bormsterposten, så kommer der også en række andre rokader i de forskellige udvalg. Desuden bliver Jens Kristiansen (A) suppleant for Christina Krzyrosiak Hansen.

Under borgmesterens barsel vil Eva Anker Lund (A) indtræde som medlem af Økonomiudvalget og afløses af Jens Kristiansen (A) i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. I stedet indtræder

Lars Qvist (A), der altså skal være borgmester, udtræder af udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling og i stedet afløses af Tom Burgaard Madsen (A).

Lars Qvist (A) bliver formand for Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet samt Valgbestyrelsen ved kommunal- og regionsrådsvalg.

Christina Hvass Hansen (A) udtræder udtræder som suppleant for formanden i Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet, og Signe Nina Egholm genindtræder som suppleant for formanden i samme udvalg.

Ole Hansen (A) indtræder som formand for Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Sportsbyen.

Lars Qvist (A) indtræder som formand i Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. stationsområdet.

Ny bestyrelsessuppleant for John Harpøth
Udover rokaderne i forbindelse med borgmesterens barsel, så betyder Bente Röttigs (F) udtræden af Kommunalbestyrelsen, at der skal findes en ny suppleant for John Harpøth i bestyrelsen for ARGO.

Suppleantposten vil blive varetaget af Jesper Hartøft (F), indtil Jacob Villadsen (F) er tilbage fra barsel.

Rokaderne besluttes formelt på Kommunalbetyrelsens møde onsdag d. 24. maj.

Læs også: Christina og Jacob venter barn