16. juli 2024

Foto: Rigspolitiet.

En anmeldelse om, at der var uorden og måske slagsmål mellem nogle personer der bor på en adresse i Jydeurp fik tirsdag eftermiddag politiet til at rykke ud til stedet.

Ikke langt fra adressen fik politiet kontakt til en 11-årig pige og kort efter på adressen kontakt til en uadreagerende og opfarende, 40-årig mand fra Jyderup. Han blev straks frihedsberøvet for at få skabt ro på stedet, mens politiet skulle have klarlagt, hvad der var foregået.

På stedet var også en 39-årig kvinde fra Jyderup, som oplyste at være blevet overfaldet af sin samlever, så hun havde pådraget sig rødmen og hævelser i ansigtet efter slag.

Ved nærmere undersøgelse af omstændighederne ved viste det sig, at den anholdte også kunne mistænktes for at have taget fat i og skubbet til den 11-årige pige på en måde, som kunne anses for vold.

Den 40-årige blev på stedet sigtet for de to tilfælde af vold mod personer med nære relationer til ham. Da politiet ville transportere ham væk fra stedet for at afhøre ham satte han sig til modværge og lagde hindringer i vejen for at gennemføre anholdelsen fuldt ud og lade sig transportere væk fra adressen. Det resulterede i, at han også blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om lægge hindringer i vejen for politiet i forbindelse med anholdelsen.

Efter afhøring af den 40-årige blev han løsladt. Forinden havde politiet og anklagemyndigheden vurderet sagens omstændigheder og fundet, at der ikke umiddelbart var noget grundlag for at fremstille manden i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. I stedet valgte politiet at bortvise den 40-årige fra adressen i de næste 30 dage i medfør af lov om bortvisning fra hjemmet.

Den 40-årige må derfor ikke indfinde på sin adresse og kan blive straffet herfor, såfremt han overtræder forbuddet. Han var dog ikke indforstået med afgørelsen, hvorfor en dommer nu skal se nærmere på politiets grundlag for at bortvise ham fra hjemmet.

Politiet har efterfølgende også underrettet de sociale myndigheder om voldssagerne mellem personer med nære relationer, herunder et 11-årigt barn som en af parterne.