20. maj 2024

Byskiltene er nu flyttet ca. 500 meter længere ud af Munkholmvej. Foto: Rolf Larsen.

Der er sket ændringer i den maksimalt tilladte hastighed på Munkholmvej.

Først og fremmest er byzonetavlerne flyttet godt 500 meter længere ud, så de nu er næsten ved Tjebberup, hvor de før stod lige efter Rema 1000. Dermed er der nu en længere strækning, hvor den maksimale hastighed er 50 km/t. Det er sket for at øge trafiksikkerheden på stedet, hvor der er mange kryds og cykelstier.

I forbindelse med det fremtidige arbejde med forlængelsen af Skagerakvej, er det besluttet at nedsætte hastigheden på Munkholmvej i forbindelse med byggepladsvejen, og hastigheden bliver derfor nedsat til at inkludere denne nye byggepladsvej.

Efter forlængelsen af Skagerakvej vil der være nye trafikforhold, hvor det er besluttet at 60km/t vil blive den fremtidige hastighed på Munkholmvej øst for forlængelsen af Skagerakvej og frem til byzonen ved Tjebberupvej