22. maj 2024

Jakob N Andersson er ny formand i Sparekassen Sjælland-Fyn. Foto: Sparekassen Sjælland-Fyn.

Sparekassen Sjælland-Fyn, der har hovedkontor i Holbæk, har konstitueret sig med Jakob N. Andersson som ny formand.

Jakob N. Andersson har de seneste år været næstformand i pengeinstituttet og han afløser Thomas Kullegaard. Til daglig er han direktør i tømrervirksomheden HM Gruppen i Holbæk.

-Jeg er utrolig stolt af at være valgt som bestyrelsesformand for Sparekassen Sjælland-Fyn. Sparekassen står i dag et stærkt sted og med en tro på fremtiden. Det er en yderst foranderlig verden, vi lever og driver virksomhed i lige nu. Jeg vil gøre mit bedste for at bidrage til, at Sparekassen Sjælland-Fyn fortsætter den gode udvikling til gavn for vores aktionærer, kunder og medarbejdere, siger Jakob N. Andersson i forbindelse med valget.

Som ny næstformand er gårdejer Erik Larsen valgt.

Det konstituerende bestyrelsesmøde blev holdt efter et repræsentantskabsmøde, hvor der var valg til bestyrelsen. Der var genvalg til den nye formand direktør Jakob N. Andersson, gårdejer Erik Larsen og chefredaktør Torben Dalby Larsen. Der var nyvalg til CEO Liselotte Munk Poulsen og fhv. adm. direktør Per Sønderup. Afgående bestyrelsesformand Thomas Kullegaard fratrådte bestyrelsen.

Fakta:

Bestyrelsen i Sparekassen Sjælland-Fyn:

Jakob N. Andersson, formand
Erik Larsen, næstformand
Otto Spliid
Torben Dalby Larsen
Liselotte Munk Poulsen
Per Sønderup
Helle Lindhof Bjørnøe, medarbejdervalgt
Per Olsen, medarbejdervalgt
Mads Wallin, medarbejdervalgt
Kilde: Sparekassen Sjælland-Fyn