23. april 2024

Dagli'Brugsen i Gislinge Foto. Google Streetview.

Fødevarkonrollen var på besøg i supermarkedet den 16. marts og her opdagede kontrollanten, at der var problemer med rengøring og hygiejne.

Det fremgår af kontrolrapporten, at det var så greelt, at virksomheden politianmeldelse. I kontrolrapporten står der “I kølerum der bl.a. bruges til opbevaring af uemballeret frugt og drikkevarer, fremstår loftet med store sorte afkradselige plamager af skimmellignende vækst. I kølerum med mejeriprodukter fremstår dele af rørføring med både sorte og hvide plamager af skimmellignende vækst samt enkelte plamager med skimmelligende vækst på loftet nær blæseren. Listen i døren ind til fryserummet fremstår med sorte afkradselige plamager af skimmellignende vækst. På lager fremstår gulvene snavset og med klistrede plamager af tabt sodavand, samt spindelvæv flere steder i loftet langs hjørnerne.”

I rapporten kan man læse, at virksomhedens bemærkning til Fødevarekontrollens fund er “Det kan jeg godt se, vi arbejder på at få tingene udbedret”.

Det blev også indskærpet overfor virksomheden, at dokumentation for egenkontrollens gennemførelse og resultater til enhver tid skal kunne
fremvises på Fødevarestyrelsens anmodning. Det kunne virksomheden ikke for varmholdelse af pølser.

Udover en sur smiley og politianmeldelse, så kan Dagli’Brgusen og se frem til gebyrbelagt opfølgende kontroller.

Fik bøde i december

I december måned sidste år var Fødevarestyrelsen også på besøg hos Dagli’Brugsen i Gislinge, dengang var der også problemer med hygiejnen og virksomheden fik en bøde på 15.000 kroner efter fund af ekskrementer af ældre dato fra skadedyr, skimmellignende vækster på kasser med vin og sodavand samt skimmellignende vækster i kølerum – bl.a. på loft og rør.

Dokumentation: Kontrolrapport 16.03.2023