19. april 2024

Stestrup Skole. Foto: Google Streetview.

Udvalget for Børn og Skole skal på sit møde på onsdag i den kommende uge tage stilling til, om man skal sende en lukning af Stestrup Skole til høring.

Det er bekymring for, om eleverne på skolen tilbydes tilstrækkeligt kvalificeret læringsmiljø til at sikre elevernes læring og trivsel.

Der går i øjeblikket 17 elever fordelt på 4 klassetrin fra 0. til 3. klasse på Stestrup, som er en del af Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole.

Antallet af elever forventes at falde til blot 15 i løbet af det igangværende skoleår og der er kun indskrevet to elever til skolestart i 0. klasse ved deadling for det nye skoleår.

Stestrup skoleafdeling har kun to faste lærere, som varertager hele fagrækken på de fire klassetrin og det er derfor skoleledelsens faglige vurdering, at skolen ikke kan tilbyde et tilstrækkeligt kvalificeret læringsmiljø, og da der heller ikke går mange elever på skolen, er man også bekymret for, om eleverne har muligheder nok for at danne venskaber.

Forslaget som Udvalget for Børn og Skole skal taget til stilling til om man vil sende i høring, går ud på, at lukke Stestrup skoleafdeling og sammenlægge den med St. Merløse Skole, hvortil eleverne vil blive tilbudt overflytning.

En lukning vil ske pr. 1. august i år.

Faldende elevtal

Elevantallet på skolen er faldet de seneste år. I skoleåret 2018/2019 gik der 126 elever på skolen. Og på trods af, at man siden sommeren sidste år, har forsøgt at få flere elever til Stestrup skoleafdeling, så er tallet i år, som tidligere nævnt, nede på 17 elever.

-Der er gjort en stor indsats for at skaffe flere elever til Stestrup, og det har jeg kæmpestor respekt for. Jeg forstår også godt, at den lokale skole er vigtig for hele lokalsamfundet og ikke bare for dem, der går på den. Så det her er en svær proces, men vi kan ikke bare se stort på kvaliteten og trivslen for eleverne”, siger formand for Udvalget for Børn og Skole, Jarl Falk Sabroe (S).

På St. Merløse er der 95 elever og tilsvarende flere lærere med forskellige kompetencer.

Hvis det kommer til lukning og en sammenlægning vil der blive lagt en plan for flytningen for de enkelte elever på Stestrup Skole for på den måde at sikre en tryg overgang.

Hvis Udvalget for Børn og Skole, som forventet, på sit møde onsdag sender forslaget til en lukning og en sammenlægning i høring, vil den løbe fra den 9. marts til den 28. marts.

Høringen vil i givet fald blive sendt til skolebestyrelsen, dagtilbudsbestyrelse Kildedam og lokalforum i Stestrup.