1. marts 2024

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Redaktionen har modtaget nedenstående debatindlæg:

De økonomiske udfordringer stikker dybere

Har Holbæk Kommunes massive økonomiske udfordringer kun afsæt i stigende priser og inflation eller har er der tale om en helt grundlæggende stor økonomisk udfordringer i kommunen?

Ovenstående er et bekymrende spørgsmål vi i Venstre igennem et stykke tid har drøftet. Jeg har selv flere gange stillet spørgsmålet til administrationen og rejst det i Økonomiudvalget. Jeg får ikke noget klart svar. Bekymrende. I Venstre står vi derfor tilbage med en følelse af at mangle gennemsigtighed både i forhold til den økonomiske situation og ikke mindst i forhold til den bagvedliggende styring.

Det er ingen hemmelighed, at Holbæk Kommune står overfor besparelser i en størrelsesorden af ca. 45 mio. kroner. En del skyldes inflation og dermed stigende priser, som rammer alle. Men det er ikke hele sandheden. Der arbejdes også med handleplaner til at nedbringe et merforbrug på flere områder.Handleplaner for omkring 30 mio kroner. Den del af udfordringerne skyldes også manglende økonomisk styring. En tvivlsom økonomisk styring kort tid efter, at vi har vedtaget budget 23! Noget tyder på, at udfordringerne har ligget der tidligere, men ikke er blevet opdaget. Så det gode spørgsmål er: Er de reelle udfordringer større end 75 mio. kr.?

Når vi samtidigt kigger ind i de store velfærdsområder, må vi sande, at områderne er presset på ledelsesstilen. Flere chefer og ledere har sagt op eller er blevet afskediget. Det gør noget ved trivslen, men så sandelig også, når vi taler om at have styr på både økonomi og drift. Disse ting går hånd i hånd.

I Venstre vil vi gerne være med til at tage ansvar – Også når det gør ondt. Men når vi skal udpege de mange besparelsesområder, så bør vi også have vished for, at økonomien ikke skrider yderligere grundet dårlig økonomistyring.

Forudsætningen for, at vi kan tage ansvar er, at vi får gennemsigtighed i den økonomiske styring. Vi forventer, at udfordringerne håndteres ikke bare nu, men også på sigt.

Med venlig hilsen
Camilla Hove Lund
Gruppeformand (V) 1. Viceborgmester