1. marts 2024

Arkivfoto: <a href="https://pixabay.com/users/hoangsonftu2/">hoangsonftu2</a> / Pixabay

DMI har udsendt en risikomelding for vores område om, at der er risiko for lokale skybrud og torden.

Meldingen gælder frem til kl. 15.30 og siger, at de er risiko for tordenbyger og lokale skybrud. Der kan lokalt falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 min.

Der opfordres til, at man er opmærksom på, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes. Man bør også tilpasse kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene og ikke køre ud i vand, hvor man ikke kan vurdere dybden. Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær boligen og luk vinduer og døre.

Tordenvejr medfører risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer. Søg ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Søg ikke ly under træer. Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som f.eks. fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig.

Man kan selv følge udviklingen i vejrudsigten og varsler på www.dmi.dk.