1. marts 2024

Fremover vil der bl.a. skulle rejses flere vindmøller i Holbæk Kommune. Arkivfoto: Pixabay.

En ny klimastrategi, der bl.a. byder på dyrkningsstop på landbrugsjorder, skovrejsning og omlægning til grøn fjernevarme, er netop sendt i høring.

Fremover vil der bl.a. skulle rejses flere vindmøller i Holbæk Kommune. Arkivfoto: Pixabay.

En ny klimastrategi, der bl.a. byder på dyrkningsstop på landbrugsjorder, skovrejsning og omlægning til grøn fjernevarme, er netop sendt i høring.

Klimastrategien, som kommunalbestyrelsen står bag, har fået navnet “Holbæk 2050” og viser, hvad der skal til for at kommunen kan nå det fastsatte CO2-reduktionsmål på 70% i 2030 og CO2-neutralitet i 2050.

En analyse af kommunens CO2-udledning viser, at særligt tre områder står for udledningen: energiforsyning i form af varme og el, transport og landbrug.

Analysen viser, at der skal handles nu for at nå de langsigtede mål. Ifølge strategien er har borgere, virksomheder og lodsejere et ansvar for at det kan lykkes.

-Vi har en stor opgave foran os, hvis vi skal nå vores klimamål. Det er en virkelig ambitiøs plan, som kommer til at være rettesnor for vores beslutninger og det, vi samarbejder om fremover. Men det er en opgave, som er både vigtig og nødvendig, og jeg synes, vi kan være stolte af, at vi tager et lokalt ansvar for hele klodens klima, udtaler borgmester Christina Krzyrosiak (S).

Hun bakkes op af formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Karen Thestreup (Ø):

-Heldigvis er der nogle områder, hvor det er helt oplagt, at vi som kommune omstiller os. For eksempel hvad angår varmeforsyningen, der i en meget stor del af kommunen er baseret på olie og gas. Her skal vi lægge om til grøn fjernvarme, så vi helt kommer væk fra fossile brændsler. På transportområdet handler det i høj grad om, at den enkelte skal ændre vaner og for eksempel køre mindre i bil. Og her ved vi godt, at det bliver sværere. Kommunen kan gøre det nemmere for borgerne at træffe klimarigtige transportvalg. Men det er den enkelte, der i sidste ende skal træffe valget i deres hverdag.

Flere vindmøller og solceller

I strategien er der lagt op til, at det i høj grad er grøn elproduktion, som skal drive den grønne omstilling. Det betyder flere vindmøller og solceller i kommunen, og elektriciteten derfra, skal bl.a. forsyne varmepumper og elbiler.

Landbruget

Den største udleder af drivhusgas er ifølge klimastrategien landbrugssektoren. Den står for hele 40% af de udledninger, der sker i kommunen, hvilket ikke er så underligt, når man tænker på, at Holbæk Kommune er en kommune med meget landbrugsareal.

For at mindske udledningen af drivhusgasser fra landbruget, lægger “Holbæk 2050” op til, at der i de kommende år vil blive brug for, at man i områder med lavbundsjord holder helt op med at dyrke jorden. Andre steder skal der rejses skov, der kan optage den CO2, vi ikke kan undgå at udlede.

Karen Thestrup Clausen glæder sig over de muligheder, som det fører med sig, men er også klar over, at det bliver et stort arbejde sammen med lodsejerne at gøre landbruget mere klimavenligt:

– Som man kan læse af klimastrategien, så er det mange hektar jord, vi skal omlægge fra den nuværende brug. Jeg kan godt lide tanken om, at vi som borgere i Holbæk Kommune over de kommende år vil kunne opleve endnu mere natur og få grønne oplevelser tættere på livet end nu. Og nye store natur- og skovområder vil samtidig styrke biodiversiteten i kommunen. Men jeg ved også godt, at det bliver en lang proces, der kommer til at kræve meget af os alle sammen – det er ikke noget, vi kan løse som kommune alene.

Det gode liv

-Det kan meget hurtigt komme til at virke uoverskueligt at se på alt det, vi skal nå, og vi skal ændre,” siger Christina Krzyrosiak Hansen, og tilføjer:

-Som jeg ser det, handler det i virkeligheden om at definere, hvad der bliver det gode liv i fremtiden. Vi kommer til at gøre ting anderledes, og ansvaret for, at det sker, ligger både hos kommunen og hos den enkelte borger og virksomhed. Jeg ser et kæmpe potentiale for udvikling af innovative omstillingsløsninger i samarbejde med borgere og virksomheder. Og vi skal have særligt fokus på at kommunens unge kommer til orde. For det er jo deres fremtid, det hele handler om.

Klimastrategien er i høring i seks uger og forventes endeligt besluttet i september i år.