Ingen 1. maj i Østre Anlæg

Eva Flyvholm (Ø) holdt tale ved 1. maj i Østre Anlæg i 2019. I år bliver der ingen taler i anlægget. Foto: Ole Brockdorff


Der bliver ingen fejring af arbejderbevægelsens internationale kampdag i Østre Anlæg i år.

Der har i mange år været tradition for, at fagforeninger og politiske partier fra Socialdemokratiet og til venstre herfor mødtes i Østre Anlæg til taler, musik og hygge.

Men sådan bliver det ikke i år.

På grund af Corona-pandemien blev der ikke afholdt arrangementer i 2020 og 2021 Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH har ikke ønsket at stå for et arrangement i anlægget.

Men selvom der altså ikke bliver noget stort fælles udendørsarrangement så vil det alligevel være muligt, at høre 1. maj taler og mødes med kammeraterne.

Hos 3F er der, traditionen tro 1. maj arrangement i lokalerne på Spånnebæk, hvor indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, borgmester Christina Krzyrosiak Hansen og 3F’s næstformand Tina Christensen holder taler.

Arrangementet starter klokken 7.30 og udover taler, bydes der på kaffe og morgenbrød.

Enhedslisten har valgt at afholde 1. maj sidst på dagen. Det sker med et arrangement under parolen “Nej til krig – nej til oprustning” som partiet afholder i Foreningshuset på Bispehøjen i Holbæk kl. 17.00.

Her vil Folketingskandidat for Enhedslisten i Holbækkredsen, Christina Lundgaard og kommunalbestyrelsesmedlem Karen Thestrup holde taler, og Baggårdens Bolsjer står for de musikalske indslag og for at akkompagnere under fællessang.

Leave a Reply