24. februar 2024

18 mio. kr. har kommunen givet for PostNords bygning ved stationen. Foto: Rolf Larsen.

Holbæk Kommune har besluttet at købe PostNords bygning ved siden af Holbæk Station.

18 mio. kr. har kommunen givet for PostNords bygning ved stationen. Foto: Rolf Larsen.
Holbæk Kommune har besluttet at købe PostNords bygning ved siden af Holbæk Station.

Det sker som et led i en langsigtet udviklingsplan for hele Holbæk by, hvor en del af planen er, at stationsområdet skal bindes bedre sammen med bymidten og havneområdet.

-Som kommune vil vi gerne gøre stationsområdet mere inviterende og trygt. Målet er at skabe et byrum, der både fungerer som trafikalt knudepunkt og samtidig forbinder området med vores skønne bymidte og de mange muligheder på havnen. Med købet af PostNords bygning bliver vi ejere af en central grund, og dermed får vi bedre muligheder for at skubbe på udviklingen”, siger bormester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Kommunen har betalt 18 millioner kroner for bygningen.

Der er endnu ingen konkrete planer for omdannelsen af området omkring station. Sådanne planer kræver dialog med investorer og de andre grundejere i området. Men den centrale beliggenhed er, ifølge kommunen, egnet til serviceerhverv, offentlig administration og boliger.

Den nødvendige tid til dialog for stationsområdets fremtid betyder, at der ikke umiddelbart vil ske ændringer i lejemål i bygningen. Herudover kan man også forestille sig en midlertidig udnyttelse af bygningen til nye formål.

Det er planen, at kommunen overtager bygningen i juli måned.