26. maj 2024

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Hvad vil kommunalbestyrelsen huskes for om fire år?

Så er de første 100 dage gået, siden Christina satte sig i borgmesterstolen igen, denne gang med et gigantisk personligt stemmetal og medfølgende absolut flertal i kommunalbestyrelsen. Og til lykke med det.

Borgmesterens nye position med godt over halvdelen bag sig stiller imidlertid krav til borgmesteren om andet end simple samarbejdsevner. Det kræver lederskab.

Ikke fordi jeg tror, at borgmesteren vil henfalde til christiansborgsk magtbrynde. Men fordi tre forhold stikker i øjnene:

• en reel opposition på tre partier med fire medlemmer ud af 31 er en skæv magtfordeling,
• halvdelen af borgmesterens egne er nye i det kommunalpolitiske spil og
• kommunens administration bliver uforholdsmæssigt stærk af samme grund.

Under disse forhold er borgmesterens primære opgave ikke – som man måske skulle tro – at være samarbejdsformidler.
Nu er borgmesterens opgave at vise lederskab. Lederskab af en kommunalbestyrelse, der sætter sit aftryk på de væsentlige temaer, som står i kø de næste fire år. Det gælder fx grøn omstilling i en kommune, der har et overtal af gas- og oliefyr, en hastig nedsmeltning af kommunens folkeskole til fordel for private skoler, stærkt voksende sagsbehandlingstider på social- og byggesager og nødvendig forbedring af specialundervisningen. Hvortil kommer alt det sædvanlige i et snævert budget.

Det kræver en prioritering, som skal ledes af en borgmester. En borgmester, der formår at sikre, at et ”nyt” byråd med en meget skæv sammensætning træffer nyskabende bevidste beslutninger samtidig med, at forvaltningsapparatet holdes i omdrejninger for nytænkning og ikke henfalder til traditionelle løsningsforslag.

Kort sagt: Hvad vil borgmesteren gerne have, at kommunalbestyrelsen huskes for under hendes ledelse?

Bent Brandt
Ahlgade 58B
Holbæk

1 thought on “Læserbrev: Hvad vil kommunalbestyrelsen huskes for om fire år?

  1. Tak for at huske os alle på, at de 100 dage ER gået.
    Vi tæller jo ellers ned til 100 a la Tour’en.

    Refleksionerne om Punkt 3 – administrationen – bliver mere og mere påtrængende og sætningen i dit sidste afsnit “forvaltningsapparatet skal holdes i omdrejninger for nytænkning og ikke henfalde til traditionelle løsningsforslag” står nærmest og lyser i gule påskefarver.

    God påske.

Comments are closed.