15. april 2024

Foto: Michael Johannessen.

Sidste weekend gik stormen 'Malik' over landet og det kom her i kommunen til mindre oversvømmelser på grund af forhøjet vandstand som følge af stormen. I Holbæk Kommune er man allerede i gang med at se på hvordan man fremover kan beskytte sårbare områder.

Foto: Michael Johannessen.

Sidste weekend gik stormen ‘Malik’ over landet og det kom her i kommunen til mindre oversvømmelser på grund af forhøjet vandstand som følge af stormen. I Holbæk Kommune er man allerede i gang med at se på hvordan man fremover kan beskytte sårbare områder.

– Vi skal være klar til fremtiden, når det gælder klimaforandringer. Vi er godt i gang med arbejdet med klimatilpasning og klar til at se på, hvordan vi bedst bruger vores ressourcer i de udsatte områder, siger formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Karen Thestrup Clausen og tilføjer:

-Vi skal både se på, hvordan vi kan tilpasse os til fremtiden, og hvordan vi kan beskytte sårbare områder. Der er mange måder at tilpasse sig et klima i forandring, og de kommer til at indgå i strategien.

Som en del af klimaarbejdet i Holbæk Kommune har kommunalbestyrelsen sat gang i arbejdet med en strategi for klimatilpasning. Kommunen er allerede langt med en risikokortlægning, der viser, hvilke områder i hele kommunen, der er mest udsatte både for stormflod og ekstremregn. Den ser også på, hvilke skader et forandret klima kan forårsage og forskellige løsningsmuligheder. Den skal være en del af grundlaget for arbejdet med strategien.

Konkret er der en dialog i gang mellem Holbæk Kommune og grundejerforeninger på henholdsvis Strandmøllevej og Kisserup Vang på Tuse Næs, da de er nogle af de områder, som kan blive berørt af forhøjet vandstand.

Strategien skal vedtages politisk i foråret, og kommer til at udgøre en del af en større klimastrategi, der skal sikre, at kommunen bliver CO2-neutral i 2050. På den måde arbejdes der både for at modvirke yderligere klimaforandringer og beskytte kommunen mod konsekvenserne af dem, der allerede er en realitet og bliver det i de kommende år.