23. april 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Giv magten tilbage til kommunerne, de lokale ledere og medarbejdere

I dronningens nytårstale kunne man forstå, at regeringen nu har tænkt sig at lave en ny ældrelov, en ældrelov, som skal sikre mindre bureaukrati og sikre mere værdighed. I den sammenhæng vil de udvide de nuværende frikommune forsøg til at gælde alle kommuner på ældreområdet.

Det er jo en dejlig liberal tænkning, så dybest set kan jeg kun være enig. Jeg kan dog allerede nu se i de mange kommentarer der er kommet fra socialdemokratiske folketingspolitikere, at de fleste af dem faktisk ikke kender til den kompleksitet ældreområdet i kommunerne består af. Jeg kan blive bekymret for om de erstatter det ene regelsæt med et andet og at de i deres Iver overser kompleksitet og patientsikkerhed.

Så skulle vi ikke for alvor sætte kommunerne fri? Skal vi ikke lade de enkelte områder selv komme med input til, hvad der skal til for at sikre mere værdighed til vores ældre? I Holbæk kommune har vi allerede i budget året 2022 besluttet at to hjemmepleje grupper skal arbejde med mere medinddragelse og selvbestemmelse i planlægningen af deres dag. Hvis der derudover også bliver givet mulighed for at suspendere nogle af de benspænd som mange regler giver i dagligdagen, ja så tror jeg faktisk på, at vores dygtige medarbejdere og ledere på ældreområderne rundt om i landets kommuner, nok skal komme frem til hvad der virker.

Så lad os nu for alvor give kommunerne fri.

Med venlig hilsen

Camilla Hove Lund
Medlem af kommunalbestyrelsen (V)
1. Viceborgmester, medlem af økonomiudvalget samt ældre og sundhedsudvalget.