19. april 2024
Busser. Foto: Rolf Larsen

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Fra i dag træder nye køreplaner i kraft for både tog og busser. For nogle rejsende er der tale om voldsomme forringelser, mens der for andre blot er tale om mindre ændringer.

Busser. Foto: Rolf Larsen
Arkivfoto: Rolf Larsen.
Fra i dag træder nye køreplaner i kraft for både tog og busser. For nogle rejsende er der tale om voldsomme forringelser, mens der for andre blot er tale om mindre ændringer.

Det kan være en god idé at tjekke rejseplanen.dk inden man skal ud og køre med bus eller tog, for der er store ændringer i køreplanerne fra i dag.

Blandt de buslinjer, som skifter køreplan er buslinjerne 228, 490, 501A, 504, 505, 507,513, 520, 530, 540, 541 og 542. Alle buslinjer med ændringer kan ses på ditoffentligetransport.dk og rejseplanen.dk.

DSB Tog

DSB oplyser, at afgangstiderne ændres for togene mellem Kalundborg, Holbæk og Roskilde. Det er fortsat muligt at skifte i Holbæk mellem hurtigtogene til og fra Kalundborg og stoptogene til og fra Holbæk.

Som noget nyt standser togene til og fra Holbæk ikke i Trekroner. Det er dog muligt at skifte i Roskilde til tog til Trekroner, der kører hvert kvarter.

Fremover vil der køre to nattog til Holbæk fra København H natten efter fredag og lødag, i stedet for kun et, som hidtil.

Ændringer kan ses på dsb.dk og rejseplanen.dk.

Lokaltog

Både på Tølløsebanen og og Odsherredbanen er der fra i dag nye køreplaner.

For at passe med DSBs nye afgangstider i Holbæk og Tølløse er Lokaltogs køreplaner ændret således, at det første morgentog på hverdage på på Odsherredsbanen derfor 20 minutter tidligere, herefter kører togene mellem 6 og 10 minutter senere i forhold til den nuværende køreplan.

Tølløsebanen kører i den nye køreplan 14 minutter senere mod Slagelse og 15 minutter senere mod Tølløse.

Med den nye køreplan vil en del passagerer opleve, at de skal tage toget 16-20 minutter tidligere for at være fremme til sædvanlig tid, oplyser Lokaltog.

Lørdag og søndag kører Tølløsebanen 10 minutter senere, mens der ikke er de store ændringer på Odsherredsbanen, som blot kører et minut senere i begge retninger.

Du kan se mere om ændringerne på Lokaltog.dk og rejseplanen.dk.