20. maj 2024

Redaktionen har modaget nedenstående læserbrev:

Kommunen bør have en plads i Sportsbyens bestyrelse

De næste tyve år skal Holbæk Sportsby levere idrætsfaciliteter til alle borgere i Holbæk Kommune. Vel at mærke ikke kun dem, der bor i Holbæk by, men også dem i lokalområderne, der ikke har mulighed for at udøve deres sport indendørs om vinteren. Det sker bare ikke.
For få uger siden mistede fire idrætsforeninger tålmodigheden med Sportsbyen, der stadig ikke har færdiggjort de lovede faciliteter eller har udbedret dårligt byggeri i det mindre end tre år gamle anlæg.
Og for få dage siden blev en ellers succesrig klubs baner kasseret til brug for nationale og internationale konkurrencer, fordi Sportsbyen valgte at bygge sine egne forstyrrende anlæg klos op ad petanquebanerne.

Nu skulle man tro, at Holbæk Kommune havde tæt kontakt med ledelsen af Sportsbyen for at sikre en fornuftig brug af borgernes skattepenge. Det har kommunen ikke.
I Sportsbyens bestyrelse har kommunen nemlig ingen repræsentant. Kommunen er derfor altid bagefter, når nye problemer opstår. Det sker åbenbart jævnligt.

Derfor vil Radikale arbejde for, at kommunen får plads i Sportsbyens bestyrelse – en plads, som burde være en selvfølge.
Naivitet? Tjaeh. Ansvarsforflygtigelse? Måske.
Det skal slutte. Nu.

Bent Brandt (R)
Ahlgade 58B
Holbæk
Kandidat til KV21