1. marts 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Holbæk Station

I Dansk Folkeparti i Holbæk ligger det os meget på sinde, at det skal være trygt at færdes i Holbæk By.

Holbæk Station har igennem de sidste par år været voldsomt plaget af uro og vold, og situationen er nu helt uholdbar. Der er forsamlinger af grupper ved stationen, som skaber utryghed, uro og dårlig stemning, hvilket selvfølgelig er uholdbart for brugere af stationen.

Der er ingen tvivl om, at meget af den vold der er i og omkring Holbæk Station er relateret til kriminelle unge og hash, hvilket er helt grotesk, og hører ingen steder hjemme. Udover problemer på Holbæk Station er der dagligt salg og forbrug af hash i Bysøparken. Det er vigtigt der akut bliver iværksat nogle hurtige og effektive tiltag.

Den mobile politistation har været brugt et par gange, hvor den har stået ved stationen, dette kunne godt udvides til aftener og weekend, indtil der er mere ro på.

En anden god løsning ville være at SSP i en periode havde udvidet åbningstider. I denne fase er det samtidig vigtigt med en tæt dialog til MacDonalds samt butikkerne i Nygade.

Holbæk Station bør være oprettet som visitationszone, så længe der er en stående konflikt imellem flere kriminelle grupperinger ligesom der kan udstedes opholdsforbud på stedet. Vi er simpelthen nødt til hurtigst muligt, at få løst de helt akutte problemer.

Tryghedsvagter er også er en mulighed. Tryghedsvagter er en del af det politiforlig, som et flertal i Folketinget indgik i december sidste år.

På den lidt længere bane, trænger Holbæk Station i den grad til en kraftig renovering. Stationen er dunkel og beskidt og der er lysarmaturer der er gået ud. Det er en meget lidt indbydende station at komme på og det er næsten en vits at der er opsat skilte foran indgangene om, at der blive gjort
grundigt rent på stationen.

Regeringen har lige præsenteret deres nye trafikudspil” Danmark fremad”, heri er rigtig mange gode initiativer. Her kan man læse om at Hillerød Station skal opgraderes for op imod 400 mio. Så spørger vi bare, har man helt glemt Holbæk Station? Jo, der står godt nok i udspillet at Holbæk og Mørkøv trænger til mere liv, men ikke noget med mere tryghed!

Det er vores håb at samtlige politikere i Holbæk Kommune vil samarbejde, og få lagt pres på regeringen, så der kan komme langt større fokus på Holbæk Station.

På den lidt længere bane bør Holbæk Station være en integreret del af Holbæk by. Så når man tænker Holbæk Midtby og havnen, bør man naturligvis også medtænke Holbæk Station.

Er man togrejsende til Holbæk er stationen det første man ser, og den byder i sin nuværende form ikke den rejsende velkommen.

Med venlig hilsen
Kim Malmberg Hansen, Formand for DF Holbæk
Bjergmarken 49,1,tv
4300 Holbæk

Jan Herskov
Folketingskandidat, Dansk Folkeparti, Holbæk