15. april 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Frisættelse af Holbæks folkeskole – det handler om tillid!

Fra 1.august og tre år frem er Holbæk Kommunes elleve folkeskoler sat fri fra stort set alle bindinger. Kun ganske få rammer – såkaldte ”hegnspæle” – består og sikrer, at undervisningen stadig er gratis, at hver skole har sin egen ledelse, forældrebestyrelse og elevråd, samt at skolernes regnskaber føres i det samme system og ikke i en kinabog.

Friheden skal udmøntes i den nye skolestruktur, så overordnet set kan kommunens skolevæsen begive sig ind i en helt ny tid, som fornyer tanker om, hvad det vil sige at drive en offentlig skole i konkurrence med de private skoler, som aftager mere end en fjerdedel af kommunens børn i den undervisningspligtige alder.
En så omfattende frihed fordrer gensidig tillid mellem skoler og kommunalbestyrelse. Der er ingen tvivl om, at kommunalbestyrelsen vil tilliden – nu er det op til de elleve skoler at udfordre tilliden positivt med nytænkning, kreativitet og mod til at gå nye veje.

Fra starten er den mest iøjnefaldende nyskabelse, at de tre skoler i St. Merløse, Ugerløse og Stestrup går ind i et samarbejde med fælles skoleledelse, baseret på ét budget fra den kommunale tildelingsmodel. Det bliver interessant at følge udviklingen her.

Lige så interessant bliver det at følge, hvad de enkelte skoleledelser lægger i begrebet ”lokal ledelse”.

Hvilket magt de så at sige tager til sig i relationen til kommunens centrale skoleforvaltning. Sagt anderledes: hvad må skolelederne bestemme i fremtiden, som de ikke bestemmer i den nuværende ordning? Den magt er ikke defineret noget sted og står således åben for udfyldning.
Grib muligheden! Det er ikke kun de nye ledelser, som skal gribe muligheden – det også skolernes ansatte, lærere og pædagoger, der skal vise mod og påvirke skolebestyrelser og skoleledere til at lægge indhold i den ”lokale ledelse”.

Radikale Venstre vil gerne opfordre folkeskolens personale og forældrekreds til at se perspektiver i andet og mere end ”mere af det samme”, men til at se muligheder i lokale samarbejder med det øvrige kultur- og idrætsliv og med det lokale erhvervs- og handelsliv.

Radikale Venstre vil politisk arbejde for flerårige budgetter, fleksible økonomiske overførselsordninger og forhandlede budgetter. Alt sammen forhold, som ikke eksisterer lige nu, men som sikrer sammenhæng mellem de enkelte skolers økonomiske rammer og deres pædagogiske muligheder.

Radikale Venstre stiller gerne op til inspirationssamtaler med forældrebestyrelser, skoleledelser og personale om disse perspektiver.

Bent Brandt
Kandidat for Radikale Venstre / KV21
Ahlgade 58B
4300 Holbæk