Læserbrev: Nye opgaver – nye tænkemåder

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Nye opgaver – nye tænkemåder

Ældrerådet deltog den 22. marts 2021 i et kickoff møde omkring det nye plejecenter i Holbæk.
Et gennemgående tema var fleksibilitet, hvor målgruppen, de svageste grupper, bliver tilgodeset, og at akutpladser indtænkes i planerne, som et alternativ til sygehusophold.

I oktober 2020 måtte vi desværre aflyse et møde, hvor lederen af Præstø multicenter var inviteret til at fortælle om centrets erfaringer med akutpladser på et plejecenter.
Ældrerådet vil arbejde på at få et nyt møde sat i værk, når dette kan lade sig gøre i henhold til forsamlingsforbuddet.
Det er vigtigt, at vi henter erfaring fra andre kommuner.
At nye opgaver bliver tænkt på en ny måde.

På vegne af Ældrerådet i Holbæk

John Olsen, Ældrerådsmedlem

Johnny Petersen, Ældrerådsmedlem

Steen-Kristian Eriksen, formand for Ældrerådet

Leave a Reply