Kommunen vil teste flere medarbejdere

Nu bliver flere endnu flere medarbejdere i Holbæk Kommune tilbudt, at blive testet for coronavirus ved hjælp af kviktest.

Regeringen har opfordret landets kommuner til at tilbyde kviktest til medarbejdere i udvalgte målgrupper. Det tilbud tager man til sig i Holbæk Kommune. Offentlige, private og selvejende institutioner på børneområdet kan derfor bestille en mobil testenhed til at komme forbi og teste medarbejderne.

-I forvejen tester vi en lang række medarbejdere på både ældre- og sundhedsområdet samt på socialområdet. Nu er vi i fuld gang med at tilbyde kviktest til en stor del af de kommunale medarbejdere på børneområdet, der dagligt har kontakt med børnene. Det gælder blandt andet medarbejdere i dagtilbud, på specialområdet og de medarbejdere, der varetager nødpasning af skolebørn i 0.-4. klasse. Det er en rigtig god mulighed for at bremse smittekæder og undgå smittespredning i vores institutioner, fortæller borgmester Christina Krzyrosiak Hansen og fortsætter:

-Vi ønsker, at det skal være så nemt som muligt for vores medarbejdere at blive testet, og jeg er glad for, at vi nu også kan imødekomme et ønske fra mange af vores medarbejdere i børnehuse og på skoler med nødundervisning, så de kan blive testet på arbejdspladsen. Jeg vil opfordre til, at så mange som muligt tager imod tilbuddet om test. Styrken ved kviktesten er, at medarbejdere hurtigt får at vide, om de er positive for COVID-19, og vi derfor hurtigt kan sætte ind med smitteopsporing med yderligere testning. For det er vigtigt, at vi får smittetrykket længere ned i Holbæk Kommune.

Muligheden for kviktest på arbejdspladserne er et tilbud, og det er derfor frivilligt, om medarbejderne vil gøre brug af tilbuddet. Borgmesteren håber, at det vil give mere tryghed blandt medarbejderne, der i mange tilfælde er bekymrede for at for at smitte kolleger og børn samt tage smitte med hjem.

Leave a Reply