Bredt flertal indgår aftale – giver Holbæk udstrakt frihed på folkeskoleområdet

Regeringen har nu indgået de første aftaler, der skal danne grund for de såkaldte velfærdsaftaler, som skal fjerne mest muligt statslig og kommunal regulering for fire kommuners dagplejer, daginstitutioner og folkeskoler. Blandt de kommuner er Holbæk Kommune.

For Holbæk Kommune betyder det, at medarbejdere og ledere, ifølge aftalen, fritages fra hovedparten af den statslige og kommunale regulering på folkeskoleområdet i de kommende tre år.

Bag aftalen står regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet.

Forsøgene skal løfte kvaliteten af velfærden og arbejdsglæden hos medarbejderne. Der vil stadig være enkelte krav f.eks. at folkeskolen stadig skal være gratis, samt at børn og elever med særlige behov har ret til den nødvendige støtte i folkeskolerne.

Kommunen forpligter sig til at sætte folkeskolerne fri fra kommunale dokumentationskrav.

-Al den styring, som vi hen over de senere årtier har pålagt skoler og daginstitutioner, går ud over arbejdsglæden og lægger bånd på fagligheden. Det var ikke hensigten, men det er ikke desto mindre resultatet. Hver enkelt regel kan være god nok. Men den samlede mængde duer ikke. Vi giver mulighed for at starte på så godt som et blankt stykke papir. Det er et nybrud, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og oplyser, at hun ikke kan vente med at se, hvad der bliver fundet på, for at gøre hverdagen bedre for børnene og skabe bedre skoler.

Det er ambitionen, at erfaringerne fra velfærdsaftalerne efterfølgende kan anvendes som inspiration i arbejdet med at tegne stregerne for fremtidens velfærdssamfund.

Leave a Reply