Politiet på kontrol på fjorden

Fredag var politiet på Holbæk Fjord for at kontrollere de sejlende.

I alt 19 fartøjer blev kontrolleret og af dem var der var grundlag for seks sager med forskellige overtrædelse af søfartslovgivningen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Fem sejlbåde, syv motorbåde, en jetski og en jolle blev kontrolleret og fundet i orden.

Derimod blev fem skippere på motorbåde sigtet for manglende medbringelse af forsikringscertifikatet, og en enkelt havde ikke sit speedbådsbevis med sig.

Føreren af en jetski havde hverken medbragt forsikringscertifikatet eller speedbådsbeviset, så politiet måtte skrive en sag herom.

Ingen af skippere var påvirkede i ulovlig grad af alkohol ved politiets kontrol.

Lovpligt bevis for ansvarsforsikring
Midt- og Vestsjællands Politi gør opmærksom på, at det siden 1. januar i år har været lovpligtigt for sejlende at medbringe et forsikringscertifikat som bevis for tegnet ansvarsforsikring.

Forsikringspligten indtrådte i 2019, hvor sejlende i en overgangsordning kunne nøjes med at medbringe kopi af police og betalt præmiekvittering, men det er ikke længere tilstrækkeligt. 

Alle sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelsen imod dem.

Leave a Reply