Nedstyrtningsfare i Agervang

Foto: Michael Johannessen.

Lørdag aften blev indsatslederen fra Vestsjællands Brandvæsen kaldt til Agervang i Holbæk.

En facadeplade på den ene af boligblokkene havde revet sig løs, og der var fare for nedstyrtning, Det blev vurderet, at det ikke var en opgave for brandvæsnet, så skadeservice Recover blev rekvireret til at komme med en lift og sikre pladen, så den ikke falder ned.

This slideshow requires JavaScript.

En kommentar

Leave a Reply