Kuppel og store vinduer – Sådan skal en ny moske se ud

Mega Bowl, Moske, Kulturcenter

Man ønsker bl.a. at fjerne den lille tilbygning på forsiden og give bygningen med de sorte stålplader samme udtryk som resten af bygningen. Desuden ønsker man store vinduespartiet og en kuppel. Foto: Morten Sundgaard.


Læs her hvordan Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter forestiller sig det nye kulturcenter på Mellemvang.

Onsdag skal Økonomiudvalget tage stilling til ansøgningnen fra foreningen Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter om udarbejdelse af lokalplan, så man kan ombygge den bygning, som i dag huser Mega Bowl på Mellemvang til ny kulturcenter.

En sådan ombygning og ibrugtagning vil kræve udarbejdelse af en kommunalplan med et kommuneplantillæg og med detilhørende fordebat og borgermøde.

Vi har kigget på foreningens ansøgning med beskrivelse af hvordan foreningen forestiller sig de nye omgivelser.

Store vinduespartiet og en kuppel på taget.


Kuppel men ingen minaret
Af ansøgningen fremgår det, at man ønsker at lave en ombygning, der både giver et mere ensartet udseende af bygningen udvendigt og som signalerer den nye anvendelse. Det betyder bl.a. man ønsker at indsætte større vinduespartiet og etablere en kuppel på taget af bygningen.

Der er ikke i ansøgningen nogen planer om, at der skal opføres minaret ved bygningen.

To bederum med plads til i alt 450 personer
Indvendigt er det planen at indrette to bederum – ét for kvinder, med plads til ca. 150 og et for mænd med plads til ca. 300. Det forventes, at der vil være fyldt op i forbindelse med fredagsbøn – især på fri- og helligdage og to gange årligt på helligdage, mens antallet vil være væsentligt mindre til hverdag. Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter forventer 50-100 brugere dagligt fordelt over hele dagen, primært koncentreret om fem daglige bønner.

Til bederummene etableres nødvendige faciliteter, som garderobe, toiletter og rum med faciliteter til renselse før bøn.

Der er også planer om et kapel, som bruges til ritualvask, hvor de afdøde vaskes og iklædes ligklæder efter de islamiske forskrifter inden begravelse.

Undervisningslokaler og caféområde
I kulturcentret indrettes kursus- og undervisningslokaler, som, ifølge foreningen, f.eks. kan bruges til sy- og læderværksted, computerrum, sprogundervisning og bibliotek. Desuden er der planer om caféområde som til dagligt vil fungere som samlingssted for brugere af huset. Der etableres mindre områder, som indrettes f.eks. til boder, servering, udstillinger eller udsalg, der har en naturlig tilknytning til husets primære funktion. Der vil desuden blive indrettet opholds- og aktivitetsrum til de forskellige grupper af medlemmer. Området oprettes primært med det formål at skaffe ressourcer til drift af centret.

Grønne arealer og legeplads
I forbindelse med centret ønskes der etableret grønne arealer til boldspil eller anden udendørs aktivitet. Desuden vil man etablert en legeplads.

Bolig til imam
Der eksisterer en bolig på på 120 m² på 1. sal i bygningen og den ønsker man at bevare og så bruge til imamen og hans familie.

Parkeringspladser
Da Udvalget for Klima og Miljø i sidste uge behandlede sagen, var en af bekymringerne fra nogle af udvalgets medlemmer om der var parkeringspladser nok. Det fremgår ikke direkte af ansøgningen, men Holbaekonline.dk har efterfølgende fået tilsendt en opgørelse der viser, at der ved det nye center vil være 65 egne parkeringspladser og adgang til 100 flere i området.

Dokumentation: Bilag til ansøgning om lokalplanprioritering, Mellemvang 5, Holbæk

En kommentar

  • Hvis folk i Danmark ikke vil have moskeen, og folkene i Tyrkisk Islamisk Center gerne vil have en moske, hvad så med at de tager tilbage til tyrkiet og bygger den der? Er sikker på at der er massere af plads i Tyrkiet

Leave a Reply