Del af tag blæste af Borgergården

Foto: Michael Johannessen

Den kraftige blæst søndag var skyld i, at en afdækning af taget på Borgergården blæste af og landede på fortorvet på Ahlgade.

Ifølge et øjenvidne, landede afdækningen på fortorvet, netop hvor der mindre end ét minut inden, var gået en person forbi.

I første omgang blev brandvæsnets indsatsleder kaldt ud for at tage bestik af situationen. Da det ikke kunne udelukkes, at mere af taget kunne blive revet af i blæsevejret og dermed muligvis udgøre en fare for tilfældigt forbipasserende blev det besluttet, at brandvæsnet ville forsøge at udbedre skaden, så godt man kunne, så der ikke blæste mere af taget.

Den store stige blev tilkaldte og mere end en time arbejdedes der på, at sikre taget.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply