Læserbrev: Venstre rammer sig selv med kritik af erhvervsudviklingen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Venstre rammer sig selv med kritik af erhvervsudviklingen

Venstremanden Peter Nilsson peger i et debatindlæg den 21. januar på, at der mangler højtuddannet arbejdskraft og erhvervsgrunde i Holbæk Kommune. Det er vanskeligt at være uenig med ham i den melding.
Til gengæld er det svært at følge hans tankegang om, at det er inden for de sidste par år, erhvervsudviklingen er gået den forkerte vej – altså præcis i den periode, der har været en socialdemokratisk borgmester.

For manglen på højtuddannet arbejdskraft har været et tiltagende og velkendt problem i vores kommune gennem en del år – og var det også under den tidligere kommunalbestyrelse, da Venstre havde både borgmesterposten, flertallet og gode muligheder for at gøre noget ved problemet. På samme måde har der været rig lejlighed til at udvikle erhvervsarealer i årene 2010-2017, hvor Venstre havde flertallet.

Det er dog mest bemærkelsesværdigt, at Peter Nilsson i sin søgen efter argumentation og forklaringer spænder Holbæk-virksomheden Butina for sin politiske vogn ved at indikere, at virksomheden forlader Holbæk Kommune på grund af budgetaftalen for 2020. Peter Nilsson stiller klogeligt nok spørgsmålstegn ved sin egen tese! Behovet for arbejdskraft, uheldig logistik eller mangel på bygninger/grunde kan få virksomheder til at søge væk, men næppe budgetforliget for 2020. Mit gæt er, at Butinas internationale ledelse har truffet en strategisk funderet beslutning om flytningen for mange måneder siden. Og i øvrigt rykker Butina til en kommune, der har markant højere dækningsafgift end Holbæk Kommune…

Især manglen på arbejdskraft men også udviklingen af erhvervsarealer er oplagte emner til Holbæk Kommunes nye erhvervspolitik. Lige nu drøftes elementerne i en kommende politik i et forum bestående af økonomiudvalget – dvs. repræsentanter fra alle partier – samt en lang række virksomheder. Siden skal kommunalbestyrelsen drøfte indholdet og vedtage den endelige erhvervspolitik. Her bør arbejdskraft til vores eksisterende arbejdspladser stå helt centralt frem for nogle naive forestillinger om, at vi skal tiltrække virksomheder med lave dækningsafgifter og dyre kampagner. Og så på det helt lavpraktiske plan skal vi have bragt sagsbehandlingstider på byggesager ned – et oplagt emne både til erhvervspolitikken og til de kommende budgetforhandlinger.

Lars Qvist, Lokallisten
Holbæk Kommunalbestyrelse

Læs også: Læserbrev: Erhvervsudvikling i Holbæk Kommune

Denne artikel er publiceret den 4. februar 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply