25. februar 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Udligning skal genoprette balancen i Danmark

Regeringen fremlagde torsdag et udspil til et nyt og mere retfærdigt udligningssystem. Formålet er at mindske skellet mellem de mest velhavende og de mest udfordrede kommuner. Balancen mellem by og land, rig og fattig, skal genoprettes.

I Danmark har vi et grundlæggende princip om, at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs. Det princip gælder også for kommunerne. Regeringen lægger derfor op til at flytte 1,4 milliarder kroner primært fra den mere velstillede del af hovedstadsområdet til provins- og landdistriktkommunerne.

De vestsjællandske kommuner er blandt dem, som får tilført flest midler. Kalundborg står til at modtage 115 millioner kr., mens Holbæk står til 105 millioner kr.. Odsherred og Slagelse står til at modtage henholdsvis 83 og 82 millioner kr. Det er både tiltrængt, rimeligt og retfærdigt.

Pengene skal bruges til at styrke vores velfærd, så vi også i fremtiden kan tilbyde gode børnehaver, skoler og plejehjem – også på Vestsjælland. Ambitionen er, at det ikke længere skal være dit postnummer som afgør, om du har adgang til velfærd.

Det er langt fra en nem øvelse, men vi gør det, fordi vi i Danmark er solidariske med hinanden, fordi vi ønsker et land i balance, og fordi vi ved, at sammen er vi stærkest.

Jeg håber, at udspillet vil møde bred opbakning i Folketinget, så vi kan komme den sociale og økonomiske skævvridning til livs og sikre velfærd i hele landet.

Venlig hilsen
Rasmus Horn Langhoff
Folketingsmedlem og sundhedsordfører for Socialdemokratiet