Læserbrev: Boligstrategi

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Boligstrategi

Vred, udemokratisk og udansk opførsel af DF-politiker til boligstrategimøde. Onsdag den 28.11.2019 havde Ældrerådet for Holbæk kommune indkaldt til boligstrategimøde med forskellige oplægsholdere. Mødet foregik roligt og sagligt, indtil vi kom til et konkret forslag fra mig om, at der i Holbæk Have – det gamle stadionanlæg med træningsbaner, tennisbaner mv – i forbindelse med kommunens boligstrategi kunne bygges almene boliger. Dette er meget tiltrængt, da der i forbindelse med ghettopakken skal nedlægges almene boliger, og der er i forvejen en lang venteliste til en bolig i det almennyttige boligbyggeri.

For mange af os ældre, der på et tidspunkt ønsker at flytte i noget mindre og slippe for vedligeholdelse af- og ansvar for egen bolig, vil en mindre lejlighed i et almennyttigt boligområde være attraktivt. Vi kan få en lejlighed med ordnede forhold og en overkommelig husleje. Samtidig frigøres større boliger, som familier kan overtage.

Det blev gjort klart, at en enig kommunalbestyrelse havde besluttet at sælge hele det dejlige centralt beliggende område til en enkelt udbyder for at skaffe penge til blandt andet boligbyggeri andre steder. Dette er fuldstændig ulogisk. Først skal arvesølvet sælges. Derefter skal man ud at finde andre steder, hvor der kan bygges. Dette forlænger mulighederne for at bygge almene boliger og disse forretningsgange er fordyrende. Desuden er det almen viden, at man kan få mange flere penge ved at dele et så stort område op i mindre felter og så sælge et område ad gangen. Ved atfå størst muligt udbytte af salget, vil der være midler til både at støtte alment boligbyggeri både i Holbæk by og i lokale centre.

Dette er nogle af mine væsentlige argumenter. Der findes flere. Reaktionen fra viceborgmester John Harpøth var skarp. JH sagde, at Holbæk Have er i udbud, og når investor har fremsat sit tilbud, så vil kommunalbestyrelsen godkende forslaget på et lukket møde. Dette er udemokratisk og udansk. Hvordan kan JH udtale sig så sikkert om resultatet af et kommende lukket kommunalbestyrelsesmøde? 

Politikere må kunne tåle kritik og modtage forslag til overvejelseog måske ændre standpunkt. Dette er sket før – også i Holbæk Kommune. Jeg håber, at et flertal vil genoverveje deres standpunkt og træffe et fornuftigt valg på kommunalbestyrelsesmødet, når Holbæk Have skal behandles.

Med venlig hilsen

Laust Davidsen
Skrænten 6
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 2. december 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply