21. juni 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Politisk lederskab i Holbæk Kommune?

Af budgetaftalen for 2020 -23 fremgår det, at “Sportsbyen nu er realiseret til glæde for mange”
Men der gås let hen over, at driftsbudgettet sideløbende forøges med 30% i resten af aftaletiden, i alt ca. 66 mio. kroner foruden de i forvejen afsatte ca. 11 mio. pr. år.
Og så ser vi bort fra, at der stadig henstår ca. 90 mio. kr. til betaling, når entreprenørens mønsterko til den tid er færdigmalket.

Men der står også, at man fortsætter samarbejdet med entreprenøren, fordi han skal gøre sit arbejde færdigt for sine egne midler.

Nu spørger den undrende offentlighed naturligvis, hvorfor entreprenøren så bare ikke allerede nu har gjort sit arbejde færdigt?

Tjaeh….eftersom borgmester, kommunaldirektør og byråd tier sammenbidt, må vi gætte: Mangler han mon pengene til at opfylde sin del af aftalen?

Fondens egen revision gjorde allerede i foråret 2019 opmærksom på, at ”… der er en ikke ubetydelig risiko for, at Fonden har tabt sin kapital…..” og ” På nuværende tidspunkt knytter der sig dog væsentlig usikkerhed til udfaldet af de rejste tvister og krav og til muligheden for at dække eventuelle tab for fonden, hvormed der er væsentlig usikkerhed til Fondens mulighed for at fortsætte driften…”

Er der en sammenhæng mellem de penge, entreprenøren måske mangler nu og de 11 mio., som blev udbetalt for ”jordkørsel” for 2½ år siden med en efterbevilling?

Var han også i pengenød dengang? Lovede han dengang at huske at gøre alt færdigt efterfølgende? Står han nu og mangler de penge til at gøre sit arbejde færdigt for? Og hvad med de 10 -11 mio., som han skylder i bod?

Jeg må gå ud fra, at kommunens administration for længst har beregnet, hvad det vil koste Holbæk Kommune at erklære entreprenøren konkurs, fyre direktionen og overtage færdiggørelse og drift?
Det bliver sikkert dyrt, men færdiggøres skal Sportsbyen naturligvis. Det er borgmesterens pligt, og det skal hun ikke klandres for.

Og ja – det er sikkert dyre lærepenge at betale for ikke at have en kommunal administration, der er opgaven voksen at være partner i et OPP-projekt.

Da hele administrationen stadig sidder i deres stole, har borgmesteren og byrådet naturligvis fuld tillid til den.

”Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet”, sagde en statsminister engang. For han havde tillid til sin minister…………

Der efterlyses politisk lederskab i Holbæk Kommune.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

1 thought on “Læserbrev: Politisk lederskab i Holbæk Kommune?

 1. Det er desværre ikke noget nyt fænomen at forvaltningen i Holbæk kommune har svært ved at “regne den ud”. Dette forhold burde have skærpet både forvaltningens og kommunalbestyrelsens fokus på økonomien.
  I min optik efterlyses der ikke “kun” politiske lederskab i Holbæk kommune – forvaltningen bør også udvise rettidig omhu og….lederskab indenfor lovens rammer.
  Ledere ansat i den kommunale forvaltning skal ikke forfremmes efter at de har begået åbenbare lovbrud j.f. “flyt eller mist din boligstøtte” (han blev så ansat i STAR Styrelsen for rekruttering og arbejdsmarked). Og er der penge til diverse kulturprojekter der har fået forlænget deres kommunale kontanthjælp selvom det tidligere var udmeldt at de skulle kunne klare sig selv efter støtteperiodens ophør ?
  Reference til “under gulvtæppet” var Poul Schlüter (Konservative)
  https://da.wikipedia.org/wiki/Gulvt%C3%A6ppetalen

  Nu er regeringspartiet S begyndt at ansætte partipolitiske embedsmænd – det sker da også på kommunalt niveau i en række stillinger – men det lader vi som om ikke sker i Danmark…
  Og nogle kommunaltansatte oplever at de ikke må bruge deres grundlovsikrede ytringsfrihed og hvis de gør det – så forflyttes de uden varsel.

  Holbæk minder om historien om Kejserens nye klæder og desværre ikke om denkreative Kolds-Hans.
  Nogle aktører skal forgyldes.
  Det har aldrig være en kommunal opgave at skulle føre en fodboldklub eller støtte sportsklubber med sponsorater – men det blev da vist en fodbold-interesseret der blev chef for sportsbyen…
  Fondskonstruktionen kan være praktisk hvis man vil undgå at borgerne søger aktindsigt og det trick anvendes flittigt…er der tale om private fonde = ikke underlagt lov om offentlighed i forvaltningen.
  https://www.proff.dk/roller/fonden-holb%C3%A6k-sportsby/holb%C3%A6k/pleje-og-omsorgstjenester/GW7ZZPI10K7/

  Regnskab:
  https://www.proff.dk/regnskab/fonden-holb%C3%A6k-sportsby/holb%C3%A6k/pleje-og-omsorgstjenester/GW7ZZPI10K7/

  At borgere på overførselsindkomster får svært ved at skulle anvende svømmehalsfaciliterne ?
  Bus frem og tilbage + indgangen = Voksen – kr. 48,- til hverdag.
  Voksen – kr. 65,- i weekenden/helligdage.

  Så tillykke med at borgere på overførselsindkomster ikke har råd til den badetur = social eksklusion.
  At sportsbyen så er et udtryk for en centralisering af sportfaciliterne er en anden sag og at der ikke er afskærming af tenneis-grusbaner + kom lidt for mange andre baner + fodboldbanen ikke overholdt internationale mål = Holbæk fremstår som amatører. Skatteyderne betaler…

Comments are closed.