16. juni 2024

Foto: Google Streetview.

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre samt Venstre er gået sammen om at indsende et ændringsforslag til budget 2020.

De fire partier er enige om, at det anlægsbudget, som flertalsgruppen med borgmester Christina K. Hansen i spidsen har fremlagt har mange gode takter og der er også mange borgerlige aftryk eftersom den samlede opposition var med til bla. at gøre anlægsbudgettet færdigt.

Den store prioritering af velfærd fastholdes i ændringsforslaget, men de fire partier oplyser, at de har fundet 3 millioner kroner ekstra som skal tilføres plejecentrene.

Men det er på driftsdelen, at uenigheden viser sig. I sær på erhvervsområdet er der forskelle. De fire borgerlige partier vælger i deres ændringsforslag, at fjerne diverse afgifter og skatter for både borgere og virksomheder, dels ved at fjerne byggesagsgebyrer.

Man vil markedsføre Holbæk som erhvervsby og give børnefamilierne mulighed for at arbejde mere fleksibelt ved at gøre det muligt at få passet sine mindre børn udenfor normal åbningstid. Det er tiltag, som ifølge gruppen, skal være med til at gøre Holbæk til en mere erhvervsvenlig kommune.

De fire partier vil prioritere lokalområderne og satse på, at flere vælger den lokale folkeskole, og derfor foreslår gruppen, at der arbejdes videre med mere selvstændighed til skolerne i form af en leder, en bestyrelse samt egen økonomi.

Gruppen prioriterer også Holbæk Sportsby, som man ønsker bliver gjort færdig.