16. juni 2024

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Arkivfoto: Rolf Larsen.
Et flertal i byrådet har indgået en politisk aftale om Budget 2020-2023.

Flertallet består af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Lokallisten for Hele Holbæk Kommune.

Aftalen, der i dag blev præsenteret ved et pressemøde i Tølløse Skoles SFO, indeholder bl.a. anlæggelse af cykelstier fra Søstrup til Megacentret og mellem Stigs Bjergby, Mørkøv og Skamstrup for 18 mio. kr. i 2020 og 2021.

Folkeskolerne får et løft på 15 millioner kroner. Og der fjernes besparelser på børnepasningen for fem millioner kroner. Også en række besparelser på ældreområdet fjernes og så afsættes i aftalen otte millioner kroner pr. år til styrkelse af hjemmeplejen.

Man vil finde en million kroner årligt til en indsats for selvskadende unge.

Der bliver mindre til Specialområdet end først tænkt. Ifølge aftalen får specialområet 25,5 millioner kroner mere i 2020 end i år. Det er 3,5 millioner kroner mindre, end det i det første budgetforslag.

Aftaleparterne har været glade for SKVULP, som de mener giver mulighed for at inddrage alle kommunens lokalområder i forebredelser og afvikling af aktiviteter under festivalen og som mulighed for at udvikle og brande de maritime kvaliteter i og omkring fjorden og havnen. I budgetaftalen er der derfor afsat 2 millioner kroner på år i 2021-2023.

I Svinninge kan fodboldspillerne se frem til at få 4 millioner kroner til etablering af en kunstgræsbane. Forudsætningen er, at den lokale fodboldklub selv finder 1 million kroner. Pengene findes ved en omprioritering af anlægsmidlerne, og medfører, at midlerne til udvikling af idrætsaktiviteter udenfor Holbæk By dermed er udmøntet for 2021.

Hos Kundby IF kan man nu se frem til at få renoveret klubhuset. Huset, der ejes af Kundby IF, ligger på kommunalejet jord. Lejeaftalen udløber d. 31. december 2020, og aftalepartnerne er ligeledes enige om at forlænge lejeaftalen med Kundby If.

Budget 2020-2023 skal andenbehandles i Økonomiudvalget den 30. oktober og endelig i Kommunalbestyrelsen den 5. november.

Læs hele budgetaftalen her (.pdf-fil).

1 thought on “Flertal indgår aftale om det kommunale budget

 1. Kære Budget Aftale Partnere – til lykke

  Det er jo den rene nostalgi – billederne væltede op i mit hoved fra den gode gamle danske familiefilm “Affæren i Mølleby” fra 1976, hvor Ove Sprogø optræder som den excentriske kommunekasserer Mortensen, der i et væk flytter penge rundt fra den ene cigarkasse til den anden i en Perpetuum Mobile (evighedsmaskine) – altså lige indtil det går galt !!

  Det er FLOT, som I skriver allerførst i aftalen, at “Budgettet skal være realistisk”. Jeg havde nær spurgt, ja, hvad ellers ?? Det er den helt basale mening med et budget, vil jeg gerne betro jer 🙂

  I disse digitale tider har man jo slet ikke cigarkasser eller lignende, hvorimellem man flytter pengene/midlerne, men i stedet skrivelser og aftaler, som fortæller/forklarer, hvad man gør.

  Foruden den øjensynlige flytten rundt på midlerne i foråret , i sommeren og så nu “annullering af besparelser”, som optræder adskillige steder i aftalens afsnit, så er der tegn på virkelig hardcore langtidsplanlægning, idet der i afsnittet “Forebyggelse på ældreområdet” bl.a. står : “Vi vil styrke det målrettede arbejde med at forebygge blandt børn, unge og voksne med sociale og psykiske udfordringer gennem tidlige indsatser, øget fleksibilitet og et styrket tværfagligt og tværsektorielt samarbejde”. – SE DÈT kan man da kalde langtidsplanlægning og rettidig omhu” – så til lykke med det også 🙂

  Men man kunne godt trænge til at forstå nogle af sætningerne.

  F.eks. på side 4 : “Vi løfter specialområdet med 25,5 mio.kr. i forhold til budget 2019. Vi annullerer for 3 mio.kr. så besparelser af “kan-opgaver”, så de ikke gennemføres”.

  så – hvad ?

  JUBII : Nu skal kommunen ikke blot være en Klima Kommune – men en Klima Kommune Plus – og et af de tiltag, som kan skaffe os dette prædikat er f.eks. “—sikre udfasning af pesticider blandt kommunens borgere og virksomheder…” – “…dels via tiltag til styrkelse af bestanden af bierne…”

  Hvordan kan indførelse af affaldssortering i kommunens egne bygninger koste 4 mio.kr. ? Smider man affaldet i naturen eller på gulvet pt ?

  Man bruger angiveligt den politiske prioriteringspulje på 11.3 mio.kr. op ??

  Jeg kan ydermere skimme – 2.0 – 4.0 – 4.0 – 5.0 – 4.0 – 15.0 mio. kr. til Skvulp/affaldssortering/trafiksikkerhedsplan/fremrykkelse til havneudvikling/kunstgræs/boligstrategi. Og der er sikkert flere 🙂

  Boligstrategien skal finansieres fra ?køb? og salg i 2019 og salg i 2020.
  Der hentes 11.5 mio kr. fra bufferen, som dermed sænkes – selvom der allerede er taget 5 mio.kr. fra bufferen til dagtilbudsområdet. Desuden øges bufferpuljen med 5 mio.kr. – Og så kan Ove Sprogø godt gå hjem at lægge sig – i Holbæk Kommune har rokeringen mellem cigarkasserne nået perfektionisme !!!!!!!!!

  Det bliver sandelig spændende at følge denne proces – men vi kan forhåbentlig være helt, helt trygge alle sammen, for så vidt jeg ved har vi kommunen dygtige og dyrt betalte “kommunekasserere”, som nok skal få orden på denne forvirring, som vore kære politikere har spredt i befolkningen.

Comments are closed.