16. juni 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Kommunal medarbejders ytringsfrihed angrebet

Kan man trygt udtale sig om politiske spørgsmål – eller endda lade sig opstille og vælge til kommunalbestyrelsen, hvis man er offentligt ansat i Holbæk kommune?

Det spørgsmål vil enhver vel umiddelbart svare ja til – men sandheden er en anden.

Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem – Karen Thestrup Clausen – har været ansat i 20 år på Jyderup skole. Hun har alle dage været engageret i sit arbejde. Både i arbejdsforhold for lærerne og ikke mindst i forholdene for børn med særlige behov.

Det engagement har nu kostet hende den arbejdsplads hun har kæmpet for – de kollegaer hun holder af og de børn/forældre som hun har haft et godt samarbejde med. – med begrundelse i samarbejdsproblemer og de “ting hun siger på sin fagforenings generalforsamling og i det politiske udvalg” (børn og skole).

En daglig leder, en skoleleder og en skolechef håber tilsyneladende at de kan lukke munden på hende. – Og Karen er derfor blevet forflyttet til den anden ende af kommunen. – en forflyttelse som Danmarks Lærerforening finder så urimelig at den er blevet anket til Folketingets Ombudsmand.

Enhedslisten er vidende om at Karen ikke er den eneste, som Holbæk kommune forsøger at lukke munden på med chikane og trusler om forflyttelse/afskedigelse.

På kun halvandet år har Holbæk kommune haft 31 fratrædelsesaftaler! Disse 31 sager har kostet kommunens skatteydere 4.068.138,74 kr.!

Enhedslisten vil gerne appellere til både borgmester og kommunaldirektør – stop den urimelige behandling af medarbejdere – der ikke har gjort andet forkert end åbent at være uenige med deres leder.

Medarbejderne på gulvet har brug for at kommunens øverste ledelse beskytter de ansatte mod lederes og mellemlederes tilsidesættelse af menneskelige og faglige rettigheder.

Enhedslisten vil på baggrund af denne sag invitere de faglige organisationer i Holbæk kommune til en snak om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Vi finder sagen helt principiel og meget alvorlig. Hvordan sikrer vi arbejdsglæde og medarbejderindflydelse hvis ingen tør sige kommunens ledelse imod? Det er et stort demokratisk problem hvis ansatte nægtes deres ret til at have en mening.

På vegne af Enhedslisten Holbæk
Lasse Bertelsen, kontaktperson og medlem af Enhedslistens Faglige Landsudvalg
Ibsvej 11
4440 Mørkøv