15. juni 2024

Arkivfoto: <a href="https://pixabay.com/users/Tama66/">Tama66</a> / Pixabay

På sit møde på onsdag skal kommunalbestyrelsen stemme om, hvorvidt Holbæk Kommune skal deltage i projektet NABOGO, der er en deleøkonomisk samkørselsordning.

NABOGO er en app, som gør, at man få et lift mod betaling – eller man kan tilbyde andre, at køre med.

Betalingen er så lav, at der ikke kan tjenes penge på, at tage andre med på sin køretur, og man skal derfor heller ikke betale skat af indtægten. Med den løsning er der, ifølge skattereglerne, tale om samkørsel. Prisen udregnes automatisk ud fra en fast kilometertakst, som er sat til 1 kr. per kilometer for kilometer 1-10, 0,75 kr. per kilometer for kilometerne 11-20 og 0,5 kr. per kilometer over 20 kilometer. Det er liftudbyderen, som får hele beløbet, minus et betalingsgebyr.

Der er faste NABOGO-mødesteder, så det er nemt at finde hinanden, og både liftudbyder og lifttager kan følge hinanden på app’en, når der indgået en aftale om samkørsel.

Arkivfoto: Tama66 / Pixabay
Det er Kalundborg Kommune, som har henvendt sig til Holbæk Kommune og foreslået et 3-årigt forsøgsprojekt med samkørsel sammen med Slagelse Kommune. Idéen er, at man med NABOGO kan supplere den kollektive trafik uden for byerne.

350.000 kroner
Holbæk Kommune har fået et tilbud fra NABOGO på i alt 350.000 kr. Omkostningerne er baseret på at alle 3 kommuner indgår i projektet og udføres samtidig. De tre kommuner vil søge finansiering til både etablering og drift fra Movias pulje til øget mobilitet i landdistrikterne. Denne pulje søges, når alle kommuner har haft sagen til politisk stillingtagen. I tilfælde af positivt svar på ansøgning vil ovenstående udgifter helt eller delvist kunne finansieres af puljen.

For det beløb vil NABOGO stå for forskellige analyser i projektet for kommunen, og sørger for markedsføringsmateriale og kommunikationspakker tilpasset Holbæk.

Da Udvalget for Klima og Miljø behandlede sagen på sit møde den 27. august stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, mens et mindretal bestående af Venstre og Liberal Alliance stemte imod med begrundelsen, at kommunen bør udvise tilbageholdenhed med nye tiltag på grund af presset økonomi.

Den 4. september behandlede Økonomiudvalget sagen og her stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Lokallisten, Dansk Folkeparti og Enhedslisten for, mens De Radikale, De Konservative, Liberal Alliance og Venstre stemte imod, med presset økonomi som begrundelse.