16. juni 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Vil kommunalbestyrelsen lokal udvikling?

Det er et spørgsmål, som man kan stille sig selv som medlem af Projektudvalget for udvikling af lokalområderne (PULO). Vi har nu oplevet flere gange, at de midler, som vi i udvalget kan uddele til lokalområderne, er blevet skåret ned, da det kniber med at kunne holde budgettet for 2019 i Holbæk Kommune.

Det er ikke holdbart, at vi først opfordrer lokalområderne til at søge midler i udvalget for derefter at holde dem hen med snak, da vi ikke ved om vi kan uddele midlerne til dem.

Vi mener, at PULO har sin berettigelse, da mange af de projekter, som vi allerede har givet midler til, er med til at styrke vores lokalsamfund og sammenhængskraften i vores kommune. Vi håber derfor også, at der i Kommunalbestyrelsen er bred opbakning til, at vi finder et fornuftigt leje for en budgetramme til udvalget. Således at vi stadig kan gøre en forskel for lokalområderne i Holbæk Kommune, og så vi sikrer, at investeringerne også kommer lokalområderne til gavn.

Casper Larsen (B) medlem af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Steffen Kisselhegn (V) næstformand, Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne