21. juni 2024

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Vores demokrati skal spille sammen på alle niveauer

Den 5. juni 2019 var der sol over Danmark, idet det både var Grundlovsdag og valgdag – eller sagt med andre ord:Demokratiets dag. Vi har fået et nyt Folketing, som skal fremsætte lovforslag, tage politiske beslutninger og varetage danskernes interesser. Også lokale kandidater, der var opstillet fra Holbæk-kredsen fra forskellige partier, er i dag repræsenteret i Folketinget, hvilket jeg som lokalpolitiker særligt glæder mig over. Det er nemlig vigtigt med et godt og tæt samarbejde med de øverste politiske beslutningstagere på Christiansborg. Det danske demokrati bygger blandt andet på en forståelse af, at afstanden mellem borgere og politikere skal være kort, hvilket også er en af grundene til et øget fokus på borgerinddragelse og samskabelse i form af borgermøder, workshops og andre lignende inddragende indsatser, hvor borgerne er i centrum. Det samme er tilfældet, når det gælder afstanden mellem Folketinget og kommunerne, idet politikformuleringerne ofte skal implementeres i kommunerne, som i sig selv er en større politisk organisation. Med andre ord, er vi i kommunerne afhængige af et samarbejde, og vi er dermed også forpligtet til at indgå et samarbejde – for netop at drøfte de eventuelle muligheder og udfordringer, vi står over for.  

Den nye regering har blandt andet et mål om at flytte flere uddannelser til provinsen, hvilket er et tegn på, at de kender til det behov og ønske, en række kommuner har. Uddannelser i hele landet har en stor og vigtig betydning for et samlet Danmark. Hvis uddannelserne kommer tættere på de unge, bliver de højst sandsynligt også i kommunen. Jeg ser det derfor som en ekstrem vigtig opgave at skabe en uddannelsespolitisk udvikling i samarbejde med Folketinget, herunder de nye folketingsmedlemmer, som er valgt fra Holbæk-kredsen. 

Vores borgmester har allerede taget første skridt ved at skrive et brev til den nye uddannelses- og forskningsminister, Anne Halsboe-Jørgensen, for at oplyse, at vi i Holbæk har et stærkt ønske om at blive en uddannelsesby samt at vi er klar til at indgå et tæt samarbejde. Således er det afgørende, at vores demokrati spiller sammen på alle leder og kanter og på alle niveauer. Kun på den måde kan vi skabe et reelt og levedygtigt folkestyre. 

Derya Tamer

Kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune