16. juni 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Forslag til klar besked om Sportsbyen – Tak!

I de senere uger er flere historier om Sportsbyen kommet frem i offentligheden. Det har vist sig, at forskellige foreninger har fået vidt forskellige løfter om hvilke herligheder, de kan vente sig, når de flytter til Sportsbyen. Løfterne strækker sig fra millioner i belønning til millioner i udgift! Yderligere er det kommet frem, at kommunens kulturchef optræder som gorilla over for utilfredse foreninger, idet han truer dem med, at de bare kan anlægge sag mod kommunen, hvis de ikke er tilfredse.

Den opførsel er en sag i sagen, idet man må gå ud fra, at hans nærmeste direktør, kommunaldirektør eller borgmesteren har givet ham beføjelser til goriallavirksomheden. I modsat fald må han formodes at sidde på sin egen fyreseddel. Denne interessante detalje lader jeg lige ligge lidt og fokuserer i stedet på, at det er ubegribeligt, at vores byråd – ind til nu i hvert fald – overhovedet ikke har fundet anledning til at forlange en klar besked om, hvad der i himlens navn foregår i den Sportsby.

Jeg har derfor udarbejdet et forslag til en proces, som må være guf for byrødder, der ynder at tale om åbenhed om politiske beslutninger. Mit forslag vil sikkert også få små kålhøgne magtmenneskers urin i kog, når jeg igen er begyndt at ytre mig om emner, der vedkommer dem.

Mit forslag er en sandhedskommission i form af en offentlig høring. Formålet er at få klarlagt, hvad der kan fremskaffes af viden og fakta om ikke tidligere kendte aftaler – skriftlige såvel som ikke-skriftlige – eller gentlemen agreements til brug for kommunalbestyrelsens videre beslutninger i sagen.

– Den offentlige høring gennemføres i tre faser under ledelse af en udspørger – en dommer eller advokat (der ikke er fra Holbæk) og dennes assistent.

– Høringens vidner taler under moralsk ansvar over for offentligheden.

– Vidnerne indkaldes enkeltvis af udspørgeren og orienteres på forhånd om høringens formål og proces.

– Høringsprocessen optages på video.

Første fase: Et antal – gerne alle – formænd for de involverede foreninger vidner enkeltvist om deres fakta-viden, forestillinger, forventninger, nedskrevne aftaler eller ikke-nedskrevne aftaler med Holbæk Kommune. Der spørges ind til navne.

Anden fase: Kommunale embedsmænd/ medarbejdere, der er eller har været involveret i den løbende sag om Sportsbyen, vidner enkeltvist og under samme ansvar som ovennævnte om de nævnte forhold. Udspørgerne bemyndiges til at indkalde alle ønskede embedsmænd som vidner, hhv. ud fra udspørgernes ønsker, hhv. ud fra hvad første fase indskredser som ønskede temaer. Borgmesteren kan gøre embedsmænd pligtige at vidne.

Ethvert vidnes umiddelbare, overordnede leder vidner om de samme temaer efter udspørgernes ønske.

Tredje fase: Et udvalgt antal politikere, herunder borgmesteren, vidner om de samme temaer efter udspørgernes ønske.

Høringens samlede mængde af viden, fakta, forventninger, formodninger mv. overlades til borgmesteren til videre foranstaltning.

Jeg hører meget gerne kommentarer her på Facebook, inden forslaget fremsendes til kommunens borgmester. Jeg er fuldstændig klar over, at nogle vil kalde høringen en heksejagt. Det afviser jeg med henvisning til, at præmissen for hele sagens behandling i kommunens administration naturligvis er, at kommunens medarbejdere har handlet korrekt. Ellers var de vel ikke fortsat ansat.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

1 thought on “Læserbrev: Forslag til klar besked om Sportsbyen – Tak!

  1. Glimrende idé, blot kan det forventes, at ansvarlige politikere, ledende embedsmænd samt den lokale erhvervstop vil benytte en evt. sandhedskommision til at sylte og begrave ethvert forsøg på at nå til bunds i den forunderlige og skræmmende saga om Holbæks snart landskendte og berygtede sportsby.,

Comments are closed.