21. juni 2024

Foto: Ole Brockdorff

Billedet her er fra receptionen i anledning af Den Nationale Flagdag sidste år. Foto: Ole Brockdorff

Holbæk Kommune hylder de personer, der har været udsendt på internationale missioner, når Den Nationale Flagdag markeres med en reception i Byrådssalen.

Receptionen finder sted torsdag d. 5. september kl. 17.30 i Byrådssalen i Det gl. Rådhus i anledning af Den Nationale Flagdag, der hylder det personel inden for Udenrigsministeriet, forsvaret, redningsberedskabet, politiet og sundhedsvæsenet, der har været udsendt på internationale fredsstøttende og humanitære missioner siden 1948.

– Vi har en god tradition i Holbæk Kommune med at markere Den Nationale Flagdag. Det er en dag, der er tilegnet de personer, der har været udsendt i international tjeneste i verdens brændpunkter. Jeg synes, at det fra samfundets side er en god måde at tilkendegive respekt og støtte til de udstationerede, til veteranerne, til de faldne og til de pårørende. En højtidelig dag med mange følelser og minder på godt og ondt, som jeg personligt ser frem til at deltage i, fortæller borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Det er niende gang, at Holbæk Kommune markerer dagen, hvor veteraner, soldater, pårørende samt andre interesserede er velkomne til at deltage. Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen vil holde tale, der vil være musikalsk indslag samt et let traktement under receptionen.

Receptionen varer en time.

Det er nødvendigt at tilmelde sig og det skal ske til: Borgmestersekretær Jette Hansen på e-mail jh@holb.dk eller på telefon 72 36 80 89 senest fredag den 30. august 2019.

Efterfølgende gudstjeneste
I lighed med tidligere år markerer Skt. Nikolai Kirke i Holbæk flagdagen med en aftengudstjeneste kl. 19.00. Alle interesserede, involverede, pårørende og bekendte til udsendte, som har gjort eller gør international tjeneste, inviteres til gudstjenesten.

Efter gudstjenesten inviteres alle til en kop kaffe/the i Klostersalen i Sortebrødreklosteret.
Den Nationale Flagdag blev første gang højtideliggjort i 2009, og over hele landet markeres dagen med taler, gudstjenester, kranselægninger og receptioner.