25. juli 2024
Foto: Jesper von Staffeldt.

Foto: Jesper von Staffeldt.

Foto: Jesper von Staffeldt.
Foto: Jesper von Staffeldt.

Så nærmer turistsæsonen sig med hastige skridt, og igen er et flot 40 siders blad om hvad der sker på Isefjordens perle på gaden.

Med “på gaden” forstås alle fastboende og sommerhusgæster, samt et par tusinde eksemplarer af bladet, som kan hentes i bl.a. øens brugs, og andre butikker samt spisesteder.

Bladet produceres af Orønyts redaktion og har som det plejer et flot layout, er lækkert at føle på og ikke at forglemme, indholdet er i top, hvilket også må siges om de mange fotos.

Allerede i den kommende weekend kan der gøres brug af bladet, idet man her kan se en oversigt over hvor og hvad der sker på den traditionelle Orødag søndag d. 2. juni.