Læserbrev: De ældre i kommunens budget for 2020

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

I Holbæk kommune er man – som i landets øvrige kommuner, i fuld gang med at forberede, prioritere og fastlægge budget 2020.

Det er en vanskelig opgave, der kræver empati og forståelse for de behov der er hos borgerne på forskellige områder.

I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen valgt at arbejde under en velfærdsdagsorden og prioritere kærnevelfærdsområderne.

Alle har derfor en forventning om, at kunne se, at der bliver taget hensyn til de borgere, der har behov herfor.

Det gælder også de ældre borgere.

I Ældrerådet har vi kunnet konstatere, at der ved budgetforliget for 2019 især er blevet fokuseret og tilført midler til børne- og ungeområdet, og at ældreområdet i stor udstrækning ikke er blevet tilgodeset.

Vi er som forældre, bedsteforældre og oldeforældre tilfredse med, at børn og unge indtager en stor plads i den politiske prioritering.

Men vi er meget bekymrede for, om den politiske budgetprioritering i 2020 også vil gå udenom de ældre, og at de, der har store helbredsmæssige og sociale udfordringer ikke vil kunne få dækket de mest basale behov.

Det er alment kendt, at der i de kommende år vil blive stadig flere ældre, som vil leve længere og i de sidste år have alvorlige helbredsmæssige komplikationer.

I Ældrerådets nytårshilsen til kommunalbestyrelsen og administrationen fremholdt vi uden omsvøb, ”at det nye år helt sikkert vil byde på mange udfordringer, som vi i fællesskab håber at kunne give vores bidrag til at løse. Det gælder, uanset om der vil komme et kraftigt pres på den kommunale økonomi på grund af udfordringen ved en stadig voksende ældre befolkning, der for mange får det meget svært i de sidste år på grund af sygdom og alderssvækkelse, eller det gælder den værdige inddragelse af ensomme, demente og oversete medborgere. Vi har nemlig alle en forpligtelse til at drage omsorg for de oversete og mulighedsløse ældre og handicappede.”

Det gælder fortsat og i større grad, end da vi skrev vores nytårshilsen.

Det skyldes nemlig at nye undersøgelser viser, at de ”raske ældre” imod alle forventninger er mere skrøbelige og alderspåvirkede end forventet.

Men det kræver et robust budget på Ældre og sundhedsområdet, for at kunne udvise rettidig omhu.

Ældrerådets imødeser, at de ældres behov vil indgå med større vægt i det kommende budget – og at det vil afspejles både ved tildeling af økonomi men også ved et forbedret serviceniveau.

Vi forventer kort sagt, at den tiltrådte velfærdsdagsorden også vil gælde på ældre og sundhedsområdet.

På vegne af Ældrerådet i Holbæk Kommune-
Steen-Kristian Eriksen, formand

Denne artikel er publiceret den 24. maj 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply