Læserbrev: Agervang

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Agervang

Området er i en rivende udvikling, derfor er der ikke brug for at iværksætte en ghettoplan for Agervang.
Flere og flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse. Med den udvikling vil Agervang på denne parameter snart komme ud af ghettolisten.

I 2011-2012 var 52,3% hverken tilknyttet arbejdsmarkedet eller i uddannelse. I perioden 2016-2017 var 43,7% hverken tilknyttet arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Her i denne periode sket en forbedring på 8,6 procentpoint.

Inden for en 2-årig periode vil Agervang ikke længere ligge over grænsen for dette ghettokriterie.

De unge i Agervang tager uddannelse på lige fod med de øvrige unge i Holbæk kommune. Her er altså ingen problemer. Tværtimod er det en rigtig god historie, der viser, at unge af anden etnisk oprindelse end dansk i Holbæk uddanner sig på lige fod med etnisk danske.

Gennemsnitsindkomsten er steget, så på dette område er Agervang allerede kommet ud af dette ghettokriterie.

Denne positive udvikling forventes at fortsætte på baggrund af boligsociale indsatser.

Lejerbo Holbæk, har besluttet at gøre brug af de nye udlejningsregler, som muliggør afvisning af potentielle bebeboere, der er dømt for utryghedsskabende kriminalitet.

Den kommende image-forandring af Agervang ændrer Agervangs omdømme.

Ghettoplanen er et angreb på almennyttige boliger da antallet af almene familieboliger for Agervang skal nedsættes til 56 pct. inden 2030.”
Denne reducering betyder, at der bliver færre almene boliger. Det er en forkert udvikling. Vi har tværtimod brug for mange flere almene boliger.

 Fortætning, som er en del af planen via nybyggeri af mindst 61 boliger, der opføres som private udlejnings-boliger, andelsboliger eller ejerboliger giver ikke et bedre miljø – tværtimod. Det er forkert at snakke om en grøn bydel, når bebyggelsen skal fortættes – altså flere mennesker på samme areal.

Denne plan skal ikke gennemføres. Efter det snarlige folketingsvalg får vi et andet flertal, så behøver S og SF ikke at afbøde de borgerliges kamp mod det almene boligbyggeri og kamp mod mennesker de ikke kan lide, men kan fremsætte progressive forslag sammen med et nyt flertal i Folketinget.

Leif Juhl
Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Denne artikel er publiceret den 21. maj 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply