21. februar 2024

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Nature Energys nye ansøgning

I og med at Holbæk Kommune lægger offentligt frem på sin hjemmeside, at NE har fremsendt en officiel ansøgning om at ændre i sit oprindelige projekt, som et flertal i byrådet to gange har ønsket udsendt i høring, er det min opfattelse, at Holbæk Kommune har ændret præmisserne for sin egen høring. Min opfattelse underbygges af, at Holbæk Kommune selv opfordrer hovedinteressenten i et positivt udfald af sagen til at fremkomme med en ansøgning.

Ved at have sendt den oprindelige sag i høring har kommunen fastlåst præmisserne for befolkningens kommentarer, men har også fastlåst præmisserne for interessenternes kommentarer.
De præmisser er nu fundamentalt ændret, hvorfor høringen må anses for afsporet.

Holbæk Kommune kunne – måske med en meget, meget venlig vurdering – have rubriceret NE’s ansøgning som et høringsindlæg, der røg ind bagest i stakken af kommentarer.
Det kan Holbæk Kommune ikke nu, hvor kommunen selv har offentliggjort ansøgningen som en ansøgning.

Jeg må gå ud fra, at mindretallet i byrådet nu fremsætter krav om at høringen bliver suspenderet, subsidiært at byrådet trækker hele sagen tilbage.

Det er deusden min vurdering, at andre – herunder miljøforeningen – kan forlange tilsvarende under henvisning til kommunens ændring af de grundlæggende forhold i høringen.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

1 thought on “Læserbrev: Nature Energys nye ansøgning

  1. Enig !

    Nu må kommunalbestyrelsen se at “blive voksne” og påtage sig et ansvar for disse uhyrligheder.

    Det er en ommer – kære politikere.

    I må starte helt forfra – og det med en overordnet fremtidssikret energiplan.

Comments are closed.