Lån på 3 millioner skal redde Andelslandsbyen

Også fremover vil man kunne besøge det populære høstmarked i Andelslandsbyen Nyvang. Foto: Rolf Larsen.


Økonomien har det skidt i Andelslandsbyen Nyvang – så skidt, at Holbæk Kommune nu må træde til og låne oplevelsescentret 3 millioner kroner for at sikre den fremtidige drift.

Det var Andelslandsbyens ledelse, som henvendte sig til Holbæk Kommune for at få økonomisk hjælp, da sidste års regnskab viser, at der er et akut behov for tilførsel af likviditet.

Andelslandsbyen kom ud af 2017 med et mindre overskud på 292.000 kroner, men havde samtidig en negativ likviditet på 898.000 kroner. Det til trods har regnskabets revisor ikke udtryk usikkerhed om oplevelscentret fortsatte drift.

I udkastet til regnskabet for 2018 er der et negativt driftresultat på 1.03 millioner kroner og en negativ likviditet på 3.45 millioner kroner, hvoraf 2.9 mio. er et anlægslån, som man optog i forbindelse med ibrugtagningen af det tidligere vej- og bromuseum.

I udkastet til 2018-regnskabet udtaler revisoren:

”Denne situation tyder på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om foreningens mulighed for at fortsætte driften, hvorfor foreningen kan være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift.”

Formand for Andelslandsbyens bestyrelse Carsten Andersen kan glæde sig over udsigten til et kommunalt lån på 3 mio. kr. Foto: Rolf Larsen.


På den baggrund har ledelsen i Andelslandbyen Nyvang bedt Holbæk Kommune om et lån på i alt 3 mio. kroner så likviditeten sikres. Udover et ønske om lån, har ledelsen også udarbejdet en økonomisk genopretningsplan for Andelslandsbyen., som bl.a. omfatter en reduktion i personaleomkostninger, forventede øgede indtægte ved bl.a. salg i museumsbutik og lokaleudlejning og et øget administrativt samarbejde med Museum Vestsjælland.

Millioner i kommunal støtte
Andelslandsbyen Nyvang får i forvejen kommunal støtte i form af et driftstilskud, som i år er på 4,6 millioner kroner og næste år på 4,5 millioner kroner.

Udover det årlige driftstilskud har Andelslandsbyen en rente- og afdragsfri gæld på 6.6 mio. kr. til Holbæk Kommune, som stammer fra genetableringen af Sct. Stefans Kirken i Andelslandsbyen. Dette lån forfalder til fuld indfrielse i 2027, med mindre der indgås anden aftale.

Bevilger lån
Økonomiudvalget behandlede ønsket om lån på sit møde den 3. april. Her blev det godkendt, at kommunen yder Andelslandsbyen et lån på 3 millioner kroner på den betingelse, at der betales renter på diskontoen + 2%, af lånet fra optagelsen, og Andelslandsbyen Nyvang inden udgangen af 2019 skal forelægge en udviklingsplan, som løbende skal følges af Udvalget for Kultur og Fritid.

Denne artikel er publiceret den 6. april 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

  • Allan

    De skulle ikke havde en krone. Hvis de ikke selv kan få det til at løbe rundt, må de bare lukke

Leave a Reply